info!

1.7K 48 0

Nie, nie zawiesza opowiedania!
Na moim profilu pojawiła się nowa książka, a dokładnie fanfiction. Rozdziały będą dodawane raz na tydzień. Mam już pierwsze 3 więc spokojnie. Jak ktoś jeszcze nie wie "to czego chce to ty" ma już dodany kolejny rozdział. Powoli ją kończę wiec liczę na wasze ☆ i 💬💭

Znajomość z przypadku Where stories live. Discover now