Day 1828 : Love drunk

6.9K 329 68

Love drunk 
-----

I watched Kuya, Dad and Ash talked over a bottle of hard liquor in the garden. Sandali lang kaming sumalo ni Mommy sa kanila. Champagne lang ang ininom namin bago pabayaan 'yung mga lalaki.

Sa ilang check ko sa kanila, kung anu-ano lang 'yung topic nila — neurosurgery, UCLA processes, health care trends, marriage, family matters, si Ate Neah at ako. Para lang silang magkakaibigan na nagbabalitaan ng nangyayari sa buhay ng isa't isa.

Bago maghatinggabi, nasa kwarto na 'ko at nakahiga kahit na hindi pa naman ako makatulog. Hindi na 'ko makalabas kasi baka magalit si Daddy na gising pa 'ko at nagtsi-check.

Tumawag ako kay bestie at ibinalita 'yung naging usapan tungkol sa engagement ko. Nasa gitna pa kami ng pag-uusap nang may maingay na kumatok sa kwarto ko.

"Helga..."

Napatitig ako sa pinto. Boses kasi ni Ash 'yun. At tunog-lasing.

Nagpaalam ako kay bestie at ibinaba ang linya ko. Then, I walked towards my door.

"Love..?" tawag niya uli at sunod-sunod na kumatok. Malalakas.

Gosh! Mabubulabog ang buong bahay kung kakalampagin niya nang ganito ang pinto ng kwarto ko.

I opened my door and —

"Teka..." angal ko nang tuloy-tuloy na pumasok si Ash at yakapin ako. Ang higpit ng braso niya sa 'kin.

Narinig ko ang pagkagat ng lock sa pinto ng kwarto ko.

He hushed me and stroked my hair. Mahina pa siyang natatawa. "I was looking for you," he said in a thick voice. "Sa'n ka nagpunta..?"

"Why would you look for me? Bahay namin 'to," sabi ko at sinubukan siyang itulak. Pero lalo lang humihigpit ang yakap niya sa 'kin.

At grabe naman! Naaamoy ko siya! Bakit ang bango pa rin niya e buong araw na siyang nasa bahay? His perfume mixed with his sweat is a sexy scent.

O baka naman baliw na talaga ako sa kanya kaya ganito ang epekto niya sa 'kin? Kinakabahan ako sa sarili ko.

"Oy... bitawan mo na 'ko. Bakit ka nandito sa kwarto ko?" tanong ko sa kanya na sinubukang kumawala sa yakap niya. "Tapos na kayo uminom nina Daddy?"

Ihiniwalay niya ko sa katawan niya at ikinulong ang mukha ko sa palad niya. Yumuko siya para pumantay sa 'kin para titigang mabuti ang mukha ko. Ang pungay ng mata niya sa kalasingan.

"It's really you..." sabi niya. "I miss you, love."

Napalunok ako. He looked pleading. Why would he?

"Ano'ng —"

Napatili ako nang buhatin niya ako. Kumapit ako sa balikat niya para hindi mahulog.

"Hoy! Ano'ng ginagawa mo, Ash?!"

Nagsimula siyang lumakad pabalik sa pinto ko.

"Iuuwi na kita."

Hinampas ko siya sa balikat. "Nasa bahay tayo! Sa'n mo 'ko iuuwi?"

"Sa bahay natin..." sabi niya. "Tayo lang dapat ang magkasama."

Magewang ang hakbang niya habang buhat ako pero matibay ang braso niyang nakasalo sa 'kin.

"Lasing ka! Ibaba mo 'ko! Baka matumba tayong dalawa!" sabi ko.

Nagawa niyang buksan ang pinto ng kwarto ko at lumabas. Hinampas ko uli siya sa balikat.

"Ibaba mo 'ko, Ash! Baka makita ka ni Daddy, lagot tayo!" kinakabahang sabi ko habang nakamata sa dinadaanan namin.

"Akin ka e."

Goodbye Girl : Days To Forget (Day Book)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon