Chapter 4.1.2

456K 4.3K 89

CHAPTER 4.1.2

SEBASTIAN


Damn it!

Ilang araw na ang nakakalipas, pero hindi ko pa rin makalimutan si Adison.

I never sleep with a virgin.

Hindi ang tulad ko ang kukuha noon sa kanya. At kahit pa hindi ako nagseseryoso sa babae ay hindi ko pa rin magagawang pagsamantalahan ang kanyang kainosentehan para lang maging parausan ko. Ugh! But why the hell was this fucking hard?! It's not the first time that I'd encountered a virgin, but I was never like this. I immediately get to move on and find other women that will fit for my needs. But her?Her body... Her skin... Her scent... Her smile...I missed everything about her...Oh, no. Snap out of it, Sebastian and move on!

Fuck!

I fucking need to get out!

Kaya naman para ilihis ang aking atensyon sa ibang bagay ay kinayag ko si Spencer na pumunta sa paborito kong club. Suki na rin ako sa club na iyon, pero I never had sex with any of their girls. Normally ay nilulunod ko lang ang aking sarili sa alak. Unfortunately, nand'on rin pala si Wayne at nakikipaglampungan sa dalawang babae. Wala akong masabi sa gagong 'to.

"It's nice to see you, Bro!" nakangising bungad pa niya at pasikretong inginuso ang dalawang babaeng panay ang lingkis sa kanya.

"I wasn't expecting to see you here." Naupo ako sa mahabang couch na kinauupuan niya at 'yung dalawang babae na nakalingkis sa kanya ay agad ring nagpapansin sa akin.

"Naiinip ako sa bahay, Bro," sagot naman niya at kung saan-saan na pinaghihipo ang mga babae. Jeez, minsan nakakaawa rin naman ang mga babaeng nagta-trabaho sa ganitong lugar." Hindi ka sumama kina Dave. Ang daming chics, Bro!"

Umiling akoat sumenyas sa waiter na dalhan ako ng alak. At dahil kilala na nila ako ay alam na nila ang dapat na dalhin.

Pero hindi pa man ako nagtatagal sa pag-upo ay agad na may lumapit na dalawang babae sa akin. Malalim akong napahugot nang buntong-hininga at mapaklang ngumiti.

Fine. I needed distraction for the meantime.

Hinayaan ko silang maupo sa aking tabi at agad rin silang lumingkis sa magkabilang braso ko.

Hindi rin naman nagtagal ay dumatingang alak at ininom ko iyon kaagad. I could see Spencer from where I am sitting. He knew exactly what to do kapag hindi ko na kaya. He knew too well na hindi ako nag-uuwi ng babaeng nagta-trabaho sa bar kaya just incase may magpilit ay siya na ang bahala.

Good thing ay abala rin si Wayne sa mga babae niya at hindi ako in-interview about sa negosyo. Hindi pa man ako nagtatagal sa pagkakaupo ay may isang babae na nakakuha nang atensyon ko.

I think I'd gone crazy!

Nakikita ko si Adison sa ibang babae?! I am so fucking out of my mind! Damn it! Nagsalin ulit ako ng alak sa baso at ininom ko 'yun nang diretso. Ugh,get a grip, Sebastian! Panandali kongipinikit ang aking mga mata bago muling dumilat at tumingin ulit d'on sa babaeng napagkamalan kong si Adison. Pero agad din akong natigilan nang masalubong ang matalim na titig niya sa akin!

"Adison?" What the hell is she doing here?!

Matalim siyang tumitig sa akin sabay baba nang tingin. Noon ko na lang napagtantong doon pala sa ginagawa ng mga babaeng ka-table ko siya nakatingin. Hinihimas na pala n'ung isang babae ang pagkalalaki ko nang hindi ko pa alam. Gan'un ako kawalang interes! Nag-angat siya nang tingin at iiling-iling na umirap sa akin. Disgust was so evident in her eyes. Ibinaling niya ang tingin sa papalapit na lalaki na abot-tainga rin ang ngiti sa kanya.

LOVING SEBASTIAN GREENE (Published under Sizzle)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!