Day 1828 : Approval

5.8K 284 12

Approval
-----

Nagkunwari akong nagkakalikot ng cellphone habang nakaupo sa couch sa tagiliran ng study room, nang lumabas sina Ash, Kuya at Daddy.

Mabilis na tumabi sa 'kin si Kuya at umakbay. "Ano'ng ginagawa mo rito, Kulit? Bukod sa nagkukunwari kang nagsi-cellphone dahil inaabangan mo si Labs, ha?"

Umangil ako agad kay Kuya at ipinilig ang balikat ko para maalis ang braso niya. Kahit kailan talaga, ang hilig nitong mambuko! Nakakainis!

Wala namang masama kung gusto kong malaman 'yung pinag-usapan nila. Buti nga, hindi ako nagdabog na hindi na naman nila 'ko isinali sa usapan na tungkol din naman sa 'kin.

Nakangiti lang si Ash habang nakatingin sa 'kin. Nakatayo sila ni Daddy.

"Ano? Ba't ka nakangiti, Millari? 'Kala mo naman totoo?" sabi ko habang umiirap-irap.

Lumapad 'yung ngisi ni Ash. "No, Miss. Alam ko namang hindi talaga totoo."

"Oo. Hindi totoong nagsi-cellphone 'yan!" sabi ni Kuya at tinusok ako sa tagiliran.

Bumaling ako kay Kuya at siningkitan siya ng mata pero tusok pa rin siya nang tusok. Tumayo ako at yumakap sa braso ni Daddy.

"Daddy o... Binu-bully ako ni Kuya," sabi ko. Tumingala ako. "Ano na pong napag-usapan n'yo? Binigay mo 'yung blessings mo sa 'min ni Milabs?"

Ang sweet ng ngiti ko kay Daddy. Tumikhim naman siya at tinapik-tapik ang palad ko sa braso niya.

Bakit parang kinakabahan ako sa tapik-tapik lang?

"Ano'ng nangyari?" tanong ko, na kay Kuya at Ash na nakatingin.

"Binigay naman ni Daddy 'yung blessing niya..." panimula ni Kuya.

"O? Tapos?"

"Pero magpapakasal tayo pagkatapos magpakasal ni Harry," dugtong ni Ash.

"Ano?!" angal ko at nag-pout kay Daddy. "E kailan pa magpapakasal 'yan si Kuya, Dad? Baka bastedin pa nga 'yan uli ni Ate Neah e!"

Sumimangot si Kuya. Tumawa naman si Ash.

"Paunahin mo munang maikasal ang Kuya mo, bunso. Bata pa naman kayo ni Ash. At ngayon pa lang kayo nagkakabalikan. Malay mo, magbago pa ang isip ni Ashton," sabi ni Daddy at matunog na tumawa.

Halakhak ng pang-aasar ba 'yung naririnig ko kay Dad? 'Di ako makapagsalita!

Sumabay ng tawa si Kuya. Tumayo siya at umakbay kay Ash. "Nga naman! Malay mo, ma-realize ni Labs na sobrang spoiled mo at mas inlab ka sa halaman kaysa sa kanya. E 'di mabuti na 'yung 'di siya napasubo agad sayo! Para makahanap pa ng iba 'to!"

Nagtawanan silang tatlo. Gosh! Pati talaga si Daddy, nakikisama sa kanila!

"Bakit si Ash ang iniisip n'yo? Pwede rin namang magbago ang isip ko a!" angal ko.

Nagbulungan kunwari si Kuya at si Ash habang nakatingin sa 'kin. Umiiling-iling pa si Kuya. Halata namang iniinis lang nila 'ko.

"Pakakasalan ka ba talaga ni Ate Neah, Kuya? Totoo ba 'yung pagpayag niya sa engagement n'yo? Baka mamaya niyan, umasa ka lang. O 'di kaya, 'di niya talaga naintindihan 'yung tanong mo. Tapos, bigti boy ka na naman."

Ang bilis nakalapit ni Kuya para lang pitikin ako sa ilong. "Totoo 'yung engagement ko a! Makapagsalita ka diyan! Minamaliit mo 'yung wagas na pag-ibig namin ni baby Neah."

Bumelat ako. "Tanungin mo uli si Ate Neah. Baka magbago isip no'n, tapos hindi kami maikasal ni Ash kahit kailan!"

Sumimangot si Kuya at hinugot 'yung cellphone sa bulsa niya. "Gusto mo ng ebidensiya ng wagas na pag-ibig a. Hintay ka lang. Tatawagan ko baby ko," sabi niya at nag-dial nga. Magsasalita pa sana 'ko pero nag-shhh na siya. "Baby, o. Inaaway ako ni Kulit dito. Hindi naniniwala sa wagas na pag-ibig natin."

Nailing ako sa pagsusumbong niya habang natatawa rin. "May kausap ka talaga? Sumbungero!"

Malakas lang na tumawa si Kuya bago sumenyas at tumalikod. Napunta na kay Ate Neah ang atensyon niya. Hindi na rin namin naririnig masyado 'yung mga sinasabi niya kasi hinihinaan niya ang boses niya.

Nang lumakad si Kuya papunta sa likod-bahay, susunod sana ako para mangulit at makinig pero umakbay sa 'kin si Ash.

"Naghihintay ka?" bulong niya sa 'kin.

Nagsimula kaming lumakad papunta naman sa living room.

"Oo. Ang tagal n'yo e," sabi ko. Sumilip ako kay Daddy na kasabay naming naglalakad at nagtanong, "Pupunta pa rin po ba sila Tito at Tita rito bukas?"

"Yes, bunso. Kailangan naming pag-usapan ang tungkol sa inyo ni Ashton. He asked to marry you. His parents should know that promise. Hindi kita basta ipagkakatiwala nang wala tayong pinanghahawakan," seryosong sabi ni Dad.

Tumingala ako kay Ash. Tiningnan ko 'yung facial expression niya. Kaso, sanay na rin yata siyang makarinig ng gano'n kaya hindi siya offended.

"Hala, lagot ka..." tukso ko kay Ash. "Kakausapin pa rin parents mo."

"Ikaw ang lagot. Wala ka nang kawala, Miss," bulong niya at idinikit pa 'ko lalo sa tagiliran niya. Hinalikan niya pa 'ko sa noo.

Medyo kinabahan ako sa ginawa niya. Baka kasi magalit si Daddy. So I was surprised when instead of reprimanding us, Dad said, "Dito ka na matulog, Ashton. Ipalalabas ko na kay Ludy ang bote ng alak na iinumin natin. Mauuna na ako sa hardin."

Muntik akong mapanganga kay Dad na lumampas na sa amin.

"Ano'ng nangyari? Iinom kayo nila Kuya? Kasama si Dad? Bakit gano'n si Dad sayo? Ano'ng ginawa mo?" sunod-sunod na tanong ko kay Ash. I mean, I kind of expected that Dad will be nice to him but not this kind of accommodating.

Mahina lang na tumawa si Ash sa 'kin. "I got his approval. Sabi ko naman sayo dati, I could make a way to get it."

"Hindi lang approval 'yun e," giit ko. "He likes you."

"Oh?" sabi ni Ash at malapad na ngumiti. "Then that's better, 'di ba?"

Hindi na 'ko kumibo. Parang ang dami ko talagang na-miss sa ilang taon na nanahimik ako sa Davis.

When I left, Ashton was an issue that almost broke our family apart. Ngayong pagbalik ko, para na siyang anak. #0226 ma / 06112016

Goodbye Girl : Days To Forget (Day Book)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon