Doğaüstü Soylar - 2

5.4K 381 27
                  

Selamünaleyküm,

Ben bölümleri yeniden düzenlemeye başlayıp, siz de doğaüstü dünyamızı biraz daha tanıyın. :)

Eğer kitapla ilgili fikirleriniz, önerileriniz varsa ise bana çekinmeden bildirin. ;)

_____________________

PERİLER

Periler, doğaüstüler dünyasında en geniş soydur

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Periler, doğaüstüler dünyasında en geniş soydur.  Peri ismi altında sayısız başka türler vardır. Sanılanın aksine parmak boylarda, kanatları olan şirin yaratıklar değillerdir. Gerçi çok küçük boylarda olanları vardır ama parmak kız hikayelerindeki gibi değil.

Kökleri pek bilinmez çünkü insanlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişlerdir.

Bugün peri türlerinden sadece SU PERİLERİNİ tanıtacağız.

GÖL PERİSİ

Göl Perileri, su perileri türüne mensuplardır

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Göl Perileri, su perileri türüne mensuplardır. İsimlerinden anlaşılacağı üzerine sadece göl çevrelerinde yaşamayı severler. Suda nefes alabilme imkanları olsa da sanıldığı gibi su içinde yaşamazlar ama eski zamanlarda göllerin içinden ulaşabilecekleri gizli evleri olduğu için insanlar onları göl içinde yaşadıklarını zannetmiştir. Kimi göl perisi ölümcül ve tehlikeli kabul edilmiştir, zira zaman zaman insanları göle çekip boğarak öldürülenler olmuştur çünkü bazı insanlar göllere zarar vermiş, hali ile onların yaşam alanlarını tehdit etmişlerdir.

Günümüzde ağırlıkta yine göl çevrelerinde yaşasalar da diğer soylar gibi insanlar ile iç içe bir ömür sürmektedirler. Görüntülerindeki tek farklılık kulak arkalarındaki gizli solungaçlarıdır ki o da dikkatli bakmadan görünemez. Bunun dışında dişileri genelde narin canlılardır.

Göl Perilerinin 6. hisleri çok yüksektir ama bu da tatlı su kaynağına ne kadar yakın yaşadıkları ile ilgilidir. Göl olmadan da yaşayabilirler ama o zaman 6. hisleri ciddi manada geriler. Her gün muhakkak suya girmeleri gerekir. Bu yüzden her gün yıkanan bir arkadaşınız varsa, muhtemelen su perisidir. Su ile haşır neşir olmazlarsa enerjileri kaybolur ve tabir-i cazise kurumaya başlarlar. Gerçekten de su içmedikleri ve uzunca süre su altına giremediklerinde dudakları, burunları kurumaya ciltleri çatlamaya başlar.

En ünlülüleri binlerce yıl önce yaşamış, Alba Adasında (günümüz Britanyası) Kral Arthur (Erdur) ile tarihe geçmiş Göl Leydisidir.

DENİZ PERİSİ

Deniz Perileri, Deniz Kızları olarak da anılırlar

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Deniz Perileri, Deniz Kızları olarak da anılırlar. Göl Perileri gibi, onlar da deniz çevresinde yaşamayı tercih ederler. Göl Perilerinin özellikleri ve şartları onlar içinde geçerlidir. Tek fark, deniz perileri gelecekle ilgili şeyleri rüyalarında görebilme becerilerine sahiptir.

Deniz kızlarının bazı coğrafyalarda erkekleri baştan çıkartıp öldürdüğü söylense de bu deniz perilerinin genel bir davranışı değildir. Muhtemelen ya kötü niyetli bir peridir ya da yaşam çevresi tehdit altında hissettiği için böyle bir davranışa girişmişlerdir.

En ünlüleri, masallara konu olan Ariel isimli deniz kızıdır.

DİPÇE: Göl perileri sadece tatlı sularda; deniz perileri de sadece tuzlu sularda nefes alabilirler. Her ne kadar bir süre nefes alabilecek olsalar da bu kısa bir zaman dilimidir; zehirlenirler ve bu da ölümlerine neden olur.  Sanılanın aksine su perilerinin üstü insan altı balık kuyruğu değildir, fakat suda balık kadar hızlı hareket eder.


SİREN

Sirenler de göl ve deniz perisi gibi su perilerindendir

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Sirenler de göl ve deniz perisi gibi su perilerindendir. En sevimsizleri (kişilik olarak) bunlardır. Bunlar adalarda yaşamayı tercih ederler.  Göl ve deniz perileri gibi suda hızlı hareket edebilir ama onlar gibi sınırsız nefes alabilme imkanlarına sahip değillerdir sadece birkaç saat. Balina ve yunus gibi arada bir oksijen depolamak için su üstüne çıkmaları gerekir. Hem tatlı hem tuzlu suda rahat yüzerler. Sesleri çok güzeldir, çok insanı baştan; gemileri rotasından çıkartmışlardır.

Su altında da sesleri büyüleyicidir ve seslerini su altında kilometrelerce ileriye iletebilirler. Su perileri arasında en tehlikeli türdür. İnsanlarla çok fazla haşır neşir olmayı sevmediklerinden uyumsuz kabul edilmişlerdir ama günümüzde mevcut şartlar, insanlarla bir arada yaşamaya itmiştir.

Adalarda yaşadıklarından sürekli bronz tenlidirler.

Sirenler, dişilerine Gorgon; erkeklerine de kraken dendiği zaman deliye dönerler. Onlar için büyük bir hakarettir. Muhtemelen Medusa yüzündendir.

En bilinenleri Medusa ve iki kız kardeşidir. Bilinenin aksine onlar sirendir.

Hayalet Lise [Hayalet Serisi #1] (Kitap Oldu)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin