I fell inlove with the seminarian

11.6K 124 9

Lahat po nang nakasulat dito ay gawa gawa ko lamang

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lahat po nang nakasulat dito ay gawa gawa ko lamang. Lahat ng nabanggit na lugar/ pangalan at iba pa man ay kathang isip lamang.

I fell Inlove With the Seminarian

Ito po ay Short Story lamang at sana po ay magustuhan niyo.


All right received @ TheMirrorPrincess
Date Started Writing: June 6, 2016
Date Finished Writing: June 10, 2016

ENJOY READING

LOVE LOTS

THEMIRRORPRINCESS

I fell inlove with the seminarian (18+)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!