15: BEHIND YOUR BACK

722 19 0

Akari's POV:

"Bitawan niyo ko ! Ano ba puta sabing bitawan niyo ko !!! Bingi ba kayo! Bakit Hindi siya ang dakpin ninyo ,siya ang pumapatay Hindi ako. Peste pakawalan niyo nga ako , ano ba!"=drake .pilit na pagkakawala sa hawak ng mga investigator ng siya'y aktong dakpin nito .
"Bakit niyo hinuhuli si drake may evidence para dakpin siya "= nakataas na kilay na pagpupuna ni Samantha.
"Hindi kami mangdadakip ng isang tao kung walang sapat na evidence pero ngayon may sapat kaming evidence laban Kay Mr. Zamora ."= pagpapaliwanag ng inspector .napatigil ang lahat nang marinig iyon maski ang kaninang pilit kumakawala na si drake ay napatigil rin.
"Anong evidence ang tinutukoy niyo Mr. Inspector.?"= na curious nang itanong ni stacy iyon.
"Hinalungkat namin ang mga gamit ninyong lahat at siya lang ay mayroong bote ng ibat- ibang poison at acid sa bag . kaya ngayon maaring umalis na kayo sa daan"= iritang sabi nice Mr.inspector.
"Papaanong nangyari iyon ?"= Hindi makapaniwalang sabi ni Samantha na siyang malapit na kaibigan ni drake.
"Kung papaanong nangyari iyon Hindi namin kayo masasagot sa ngayon ."= seryosong saad ng inspector .
"Sinungaling ! HINDI KO YUN GINAWA ! IKAW AKARI IKAW FRINAME UP MO KO HUMANDA KA SA KIN BABAE KA PAG NAKALABAS AKO HUMANDA KA SA KIN !"= sigaw nito sa akin Na may halong pagbabanta habang kinakaladkad ng mga inspector.
Nagsilabasan ang ibang section na kung saan na kichismis na sa pangyayaring naganap sa section namin. Binigyan naman ako ng masamang tingin ni Samantha at umalis palabas ng room."Akari ayos ka lang ba ?"= lapit agad sa akin ni miler na tiningnan kaagad ang aking braso."Ayos lang ako ."= seryoso Kong sabi at agad na hinila ang aking braso na hawak-hawak niya.
"Sus ayos daw eh tinulak ka kaya kanina ni drake tingnan mo nagalusan ka pa "= sabat ni Sophie na ngayon ay kinakausap na ako.
Section-Ace: {CLASS PICTURE}Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon