Takie tam info...

2.2K 56 4


Postanowiłam zacząć publikować "Indigo", jest to druga część "Serenity", jednak ten akurat wątek jest odrębną historią i dopiero pod koniec zacznie się przeplatać z losami Noli. Tak więc koniec "Serenity" zbiegnie się z początkiem wspólnej historii tych dwóch dziewczyn. Będę musiała ukryć jeden rozdział, który nie będzie miał wpływu na historię Indigo, jednak okaże się istotny dla zakończenia "Serenity". Opublikuje go po ukończeniu pierwszej części.

Historia o jakiej Gloria opowiadała Noli nie jest do końca tym, co tak naprawdę przydarzyło się Indigo i Calebowi w Las Vegas i jakie były skutki tej nocy.

Historia o jakiej Gloria opowiadała Noli nie jest do końca tym, co tak naprawdę przydarzyło się Indigo i Calebowi w Las Vegas i jakie były skutki tej nocy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Indigo [Sex, blood & Rock'n'Roll]Przeczytaj tę opowieść za DARMO!