ritim

382 109 5
                         

Yeniden elimi tutatmısın,
Kalp ritmim alışmasım yokluğuna...

Kalpten DileHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin