V O O R B E E L D 9 - Ik hield je hand

370 29 8

Een heel simpele cover. Ik kon niet kiezen welke foto ik voor de letters wilde gebruiken. Welke is het mooist?

 Welke is het mooist?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

De titel op deze cover(s) is van een echt kortverhaal dat ik aan het schrijven ben, maar ik weet nog niet of ik die op Wattpad wil zetten

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

De titel op deze cover(s) is van een echt kortverhaal dat ik aan het schrijven ben, maar ik weet nog niet of ik die op Wattpad wil zetten.

Astra - Covers en andere graphics #wattics2017Read this story for FREE!