Chapter 42: Treachery

Author’s Note:

For the queries about Dr. Charlotte Mitton, I will refer you to Chapter 12. Some things are unplanned. And I guess that’s what makes life interesting.

And yeah, remember Makki’s forlorn and unrequited love? Haha. Editor MUB asked for my permission and she was able to knock up and write his story and shed light on some secrets. You guys, it’s wonderful. And if you are interested to know who Makki’s unrequited is, you can read it through this link (http://www.wattpad.com/26371378-tadhana-makki%27s-story) or click that “external link” right there at the right side of your screen!

At oo nga pala, nasabi ko na ba ang mahilig akong magbasa? Haha. And that means, I’m reading everything. As in everything. Every comment, messages and mentions. Haha. I can even read your mind. LOLs. Natatakot lang akong magreply. Haha. So forgive me and understand me. And thank you, guys! Thank you for the readers and writers who understand. Thank you for reading!

And lastly, about the metaphor of ‘poison’ in the last chapter, it’s something for you to unravel. You can go deep or you can just stay shallow. Thanks, sweeties! Or I’ll feed your brains to the zombies!

+Siel Alstreim+

I could feel the pain. It was terrible. I thought it was the only thing I could feel at this moment but I was in a different kind of pain. It was destroying me from within. I couldn’t move. Parang sinimento ang talukap ng aking mga mata. Napakahirap buksan subalit sinikap ko. Nauulinigan ko ang pag-uusap ng mga boses sa paligid ko. Halos wala akong maintindihan sa mga sinasabi nila.

“It’s working on her… effective…”

Kung ano man ang pinag-uusapan nila, it must be something about me. And I don’t like it when someone is talking about me without my knowledge. But I think everyone is.

“She’s still not waking up,” muli kong narinig. Pamilyar ang boses na iyon. Sinikap kong buksan muli ang aking mga mata. God. Tell me about the worst morning people. But it was still morning, right? Sa wakas ay nakagawa ng siwang ang aking mga mata upang makakita ng liwanag. Sa una, mukha lang pamilyar ang lugar na kinaroroonan ko. Ilang minuto ang lumipas bago ko napagtanto kung nasaan ako. Uh. How did I end up in the school’s clinic? Wasn’t I supposed to be the one sending people to this place? Saka ko naalala ang nangyari bago ako nawalan ng malay.

Trinity and Van together.

I was running away.

The syringe.

Dr. Charlotte Mitton.

Inilibot ko ang paningin ko sa paligid. Naaninag ko ang dalawang pamilyar na pigura na nag-uusap sa di-kalayuan. It was actually Dr. Charlotte Mitton. Pumasok muli sa isip ko ang katanungan bago ako mawalan ng malay. Bakit? Why her? Inilipat ko ang paningin ko sa taong kausap niya. Kung hindi lang ako paralisado ay baka napailing na ako. Hindi ako makapaniwala. Of all people, why these two?

Napansin nilang nakatingin ako sa kanila kaya agad nila akong nilapitan. My first instinct was to run. But how could I run when everything in me was hurting? Bahagi ba sila ng organisasyon? Parte ba ito ng plano?

Montello High: School of Gangsters (Published under Cloak Pop Fiction)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!