¤{Prologue}¤

8.2K 235 6

Ako si Sapphire Isabel Cortez.

Akala ko normal ang buhay ko. Normal ako. Hanggang akala lang pala iyon.

Dugo ng mga magulang ko ang dumadaloy sa buong pagkatao ko.

Dugo ng isang Light Prince mula kay Papa.

At dugo ng isang Dark. Princess mula kay Mama.

Nagmahalan sila kahit bawal at ako ang naging bunga ng iyon.

Ngayon nasa pangangalaga ako ng isang Legendary Magician, ang aking Lolo.

Iniwan ako ng mga magulang ko sa Lolo ko.

Sabi ni Lolo, ipapasok nya ako sa isang hindi pang ordinaryong academy.

Ayoko. Ayoko. Dahil naguguluhan ako. Kanino ako sasama kay Mama o kay Papa?...

Samahan nyo ako tuklasin ang isang magical life na puno ng kaguluhan.

Welcome sa Magical Elite Academy.

Kung saan galing ang Lolo ko at ang iba pang Legendary Magician.

Magical Elite Academy: School of Legendary MagiciansTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon