đồ thị điểm hòa vốn

3.4K 0 0

Câu 11:Vẽ đồ thị điểm hòa vốn

-B1. Lập bảng số liệu cần thiết cho vẽ đồ thị. Bao gồm những chỉ tiêu tác động đến lợi nhuận như sản lượng, định phí, biến phí, doanh thu...

-B2. Chọn vùng địa chỉ chứa các thông số để vẽ đồ thị, sau đó chọn Insert  Chart .... Chọn kiểu đồ thị Scatter . Nhấp nút Next qua bước tiếp theo.

-B3. Chọn vùng dữ liệu cho các đồ thị, (Data range)sau đó nhấp nút Next.

-B4. Thiết lập các tùy chọn cho đồ thị: tên đồ thị, tên các trục, đường kẽ ngang/ dọc, chú thích, ... Nhấp nút Next qua bước tiếp theo.

-B5. Chọn nơi đặt đồ thị.

-B6. Nhấp nút Finish để hoàn tất. Sau đó hiệu chỉnh đồ thị theo yêu cầu.

đồ thị điểm hòa vốnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!