6: OPERATION

1K 24 0

Mr.Winston's POV:

Hilong-hilo ako ng magising sa pamamagitan ng isang liwanag sa aking mukha. Parang ikakahalintulad mo ito sa ilaw ng operation room yung pabilog na itatapat sayo.


Napansin kong nakahiga ako sa isang platform at nakatali ang mga paa at kamay ko rito. Nakita ko ang isang tao na naghahanda ng pangmedical tools.Humarap ito sa akin wala itong mask kundi gloves lang nakauniforme ito na pangdoctor. Kita-kitang ang mukha nito.


"Finally your awake . kanina pa kita hinihintay magising pero napasarap yata ang tulog mo ..ano bang napaginipan mo?"= may bahid na ngiti nitong sabi sabay inaayos ang injection .
"Why are you doing this ?"= puno ng pagduda kong tanong rito. Pero ngiti naman ang nasagot nito."Wala na bang tanong ang naiisip niyo kundi yan , try niyo kayang magtanong ng iba hindi yung puro yan ..nakakasawa na kasi mapakinggan "= sabi nito in sarcasm way.
"Hindi ka ba nangangamba sa ginagawa mo alam mong makukulong ka sa ginagawa mo !"= i shouted pero para lang siya walang narinig."Hindi ako makukulong mr. Winston ,you know james right,?"= ngiti na naman nitong sabi .sa bawat ngiti niya natatakot ako."Yes i knew him , dont tell me na pinalaya mo siya "= i said


"Bingo mr.winston ,yes i set him free sa kulungan ..he was happy pa nga nang malaman niya na papalayain ko siya , syempre in first na pag-uusap namin nagtaka siya kung bakit ko siya papalayain at ang sagot ko i set him free because i love him napaka lame ng reason ko but alam mo bang he believe that. "= napatawa siya na parang baliw ."I thought your never do this because your an innocent but i thought your not innocent your a crazy !"= i shouted then sinampal niya ako.
Section-Ace: {CLASS PICTURE}Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon