For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

dai doan ket

442 1 0

cac quan diem cua HCM ve dai doan ket dan toc:

1. Dai doan ket dan toc la van de chien luoc, bao dam thanh cong cua cach mang.

2. Dai doan ket dan toc la muc tieu, la nhiem vu hang dau cua cach mang.

3. Dai doan ket dan toc la dai doan ket toan dan.

4. Dai doan ket phai bien thanh suc manh vat chat, co to chuc la Mat tran thong nhat.

Phan tich: dai doan ket dan toc la dai doan ket toan dan:

- Dan va "nhan dan " la 2 khai niem co noi ham rong, HCM dung de chi "toan bo con dan nuoc viet", "con lac chau hong", ""

"con rong chau tien".

+tu tuong dai doan ket toan dan la doan ket voi tat ca nhan dan, khong phan biet: dan toc thieu so, hay dan toc da so, tin nguong, gia tre, gai, trai, giau, ngheo,...

vay "ai co tai co duc, co suc, co long phung su to quoc va phuc vu nhan dan thi ta deu doan ket voi ho"

+ doan ket voi moi nguoi dan cu the, voi toan the dong dao quan chung va ca hai doi tuong tren deu la chu the cua khoi dai doan ket dan toc.

- Muc dich cua dai doan ket :"ta dai doan ket de dau tranh thong nhat va doc lap to quoc,ta con phai doan ket de xay dung nuoc nha"

- trong khi xay dung khoi dai doan ket dan toc thi phai tin dan, dua vao dan va phan dau vi quyen loi cua dan, vi moi nguoi " ai cung it hay nhieu co long yeu nuoc ".

Can thuc tinh luong tri cua moi con nguoi thi long yeu nuoc cung boc lo. Diem chung de quy tu khoi dai doan ket dan toc la nen doc lap dan toc, la cuoc song am no, hanh phuc cua nhan dan.

- Luc luong chu yeu cua khoi dai doan ket dan toc la lien minh cong nong, cho nen lien minh cong nong la nen tang cua Mat tran dan doc thong nhat. Ve sau HCM mo rong " lien minh cong nong va lao dong tri oc lam nen tang cua khoi dai doan ket toan dan", " trong bau troi ko co gi quy bang dan, trong the gioi ko co gi manh bang luc luong doan ket cua nhan dan"

- Dieu kien de thuc hien khoi dai doan ket toan dan la: phai ke thua truyen thong yeu nuoc chan chinh, doan ket phai co tam long khoan dung do luong.

dai doan ketĐọc truyện này MIỄN PHÍ!