8. Co giãn của cầu theo giá? Khái niệm, các trường hợp, yếu tố ảnh hưởng đến độ co giãn của cầu theo

53.1K 8 10

8. Co giãn của cầu theo giá? Khái niệm, các trường hợp, yếu tố ảnh hưởng đến độ co giãn của cầu theo giá? Vận dụng độ co giãn của cầu theo giá trong chiến lược giá của doanh nghiệp.

a. Khái niệm:

Hệ số co giãn của cầu theo giá phản ánh mức độ fản ứng của cầu theo giá hay theo sự thay đổi của giá. Cầu về 1 hh đc coi là co giãn với giá nếu lượng cầu thay đổi nhiều -> giá thay đổi. Cầu đc coi là ko co giãn nếu lượng cầu thay đổi rất ít khi giá thay đổi. Độ co giãn của cầu theo giá (ED) đc xác định bằng công thức:

ED = (%thay đổi của lượng cầu)/(%thay đổi của giá) = (%∆Q)/(%∆P)

= [(Q2-Q1)/(Q2+Q1)]/ [(P2-P1)/(P2+P1)]

Do lượng cầu của hh tỷ lệ nghịch với giá của nó nên % thay đổi của lượng cầu luôn trái dấu với % thay đổi của giá. Do đó, hệ số co giãn của cầu theo giá thường đc ghi bằng số âm, và ta thống nhất bỏ qua dấu âm khi xem xét nó.

Độ co giãn của cầu theo giá là số âm bởi đường cầu luôn dốc xuống dưới về bên fải. Đó cũng chính là quá trình trượt dọc theo đường cầu.

b. Các TH co giãn của cầu theo giá:

- Cầu co giãn nhiều (ED>1) khi giá cả hh biến đổi với 1 tỷ lệ % nào đó dẫn đến lượng cầu biến đổi với 1 tỷ lệ % lớn hơn, hoặc ta có ∆Q/Q > ∆P/P

- Cầu co giãn ít (ED ∆Q/Q

- Cầu co giãn bằng đơn vị ED = 1. Điều này xảy ra khi giá cả hah biến đổi với 1 tỷ lệ % nào đó, dẫn tới biến đổi về cầu = biến đổi về giá hay ta có ∆Q/Q = ∆P/P

- Cầu co giãn hoàn toàn: ED = ∞ . Trường hợp này khi giá tăng, lượng cầu sẽ giảm tới 0

- Cầu hoàn toàn ko có giãn: ED = 0 . TH này, khi gía tăng , lượng cầu sẽ ko thay đổi.

* Hệ số co giãn của cầu theo giá phản ánh độ phản ứng của cầu đối với sự thay đổi của giá nên nó có quan hệ chặt chẽ với độ dốc của đường cầu. Đường cầu càng fẳng (càng thoải) thì hệ số co giãn của cầu theo giá càng lớn và ngược lại.

c. Cac yếu tố ảnh hưởng đến sự có giãn của cầu theo giá:

- Do tính chất của hh, những hh thiết yếu thường có cầu ko co giãn đối với giá (ED1) Việc 1 hh đc coi là thiết yếu hay xa xỉ ko fụ thuộc vào thuộc tính của nó mà fụ thuộc vào sở thik và khả năng chi trả của người mua nó.

- Do tính chất thay thế của hàng tiêu dùng, những hh có hàng thay thế gần gũi thường có cầu co giãn lớn hơn thì người mua dễ dàng chuyển từ việc sử dụng chúng sang những hh khác. Còn hh có ít hh thay thế, hệ số co giãn của cầu theo giá là ít hơn

- Do mức giá nghiên cứu di động ở fía trên hoặc fía dưới đường cầu. Nếu giá di động ở fía trên đường cầu thì độ co giãn lớn hơn giá di động ở fía dưới đường cầu.

- Do giá cả: Nếu giá cả quá cao so với thu nhập thì thì sự thay đổi của giá là rất quan trọng và nó có ảnh hưởng lớn đến ngân sách của người tiêu dùng dù giá chỉ thay đổi theo tỷ lệ nhỏ.

- Do yếu tố thời jan, thời jan là 1 nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sợ co giãn của cầu. trong khoảng thời gian ngắn, ngta ko thể dễ dàng thay thế sản fẩm mình đang quen dùng nên cầu ít co giãn. Tuy nhiên, trong thời gian dài, người tiêu dùng có thể thay thế sản fẩm và chuyển sang dùng sản fẩm khác. Do đó, độ co giãn của cầu ở thời kì dài lớn hơn ở thời kì ngắn,

- Do phạm vi thị trường, trong thị trường có phạm vi hẹp, thì cầu ci giãn nhỏ hơn so với trong thị trường rộng bởi ngta dễ tìm đc hh thay thế trong thị trường có fvi rộng.

- Do mức chi tiêu của mặt hàng trong tổng mức chi tiêu, Những mặt hàng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi tiêu thì ED

8. Co giãn của cầu theo giá? Khái niệm, các trường hợp, yếu tố ảnh hưởng đến độ co giãn của cầu theoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!