Slogan ni Mar

1.7K 27 5
                  

Yan ang tunay na katotohanan

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Yan ang tunay na katotohanan... B)

Ang Pinakamalupet na Memes! ~ ANG UNANG ALBUM!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon