Day 139 : The date

7.2K 388 84

The date
-----

" 'Wag kang maglakad sa likuran ko. I can't see you," sabi ni Ash nang tumigil uli siya at bumaling sa 'kin. Papunta kami sa cinema. Bahagya akong nasa likod niya.

Inirapan ko siya. "Kung hinahawakan mo 'ko sa kamay, e 'di hindi ako nahuhuli! Ang laki mo kaya humakbang!" reklamo ko.

But, no. Actually, kahit malaki siya humakbang, kaya ko namang habulin. Gusto ko lang hawakan niya 'ko sa kamay... na hindi man lang niya ina-attempt mula pa kanina. Ano'ng klaseng date 'to, 'di ba? Na-miss niya raw ako pero 'yung distansiya naming dalawa, parang laging one meter. Pa'no kung hindi na 'to maulit?

Namulsa siya. Ngumiti sa 'kin.

"Do it now, Miss. Pumuwesto ka sa harap ko," sabi lang niya.

"E 'di ikaw naman ang hindi ko nakita?" I hissed at him. Manhid ba talaga 'tong lalaking 'to? Kulang na lang i-spell out ko 'yung gusto ko a.

"Ano kayang mga iniisip mo, 'no?" Pumalatak pa siya sabay ngisi.

Tumaas ang sulok ng labi ko sa inis. Nagmartsa ako at umuna sa kanya.

Kunot na kunot ang noo ko pero wala lang sa kanya. Pagdating sa cinema, tinanong niya lang ako kung ano'ng gusto kong panoorin tapos bumili siya ng tickets. Bumili rin kami ng popcorn na salted caramel at cheese. Nag-add ng juice drinks. At parang nang-aasar pa siya, pinabitbit sa 'kin 'yung magkahiwalay na paperbag ng dalawang buckets ng popcorn. Bitbit niya 'yung dalawang cup ng drinks at nakaipit sa daliri 'yung movie tickets. Parehas kaming walang free na kamay.

I was sulking when we took our seats. Nasa kaliwa ko siya, sa aisle. Pinapahalata ko na hindi ko siya pinapansin pero parang wala lang talaga sa kanya. Nakakainis na Ashton 'to!

"Are you comfortable?" tanong niya sa 'kin. Nakalatag 'yung braso niya sa armrest ng seat. Free 'yung kamay.

"Oo," may-angil na sagot ko. I'm too comfortable, it's pissing me off.

Mahina lang siyang tumawa. Lalo tuloy akong naaasar.

May itatanong yata siya sa 'kin no'ng mag-ring ang cellphone niya. Sumandal siya sa seat niya bago sumagot.

"O?"

Bumaling ako sa kanya. Pinapahalata ko talagang makikinig ako sa mga sasabihin niya.

"Nasa movies na kami."

Si Kuya Harry siguro 'yung tumawag.

"Hindi. No."

Napabusangot ako. Ano 'yung tinatanong sa kanya.

"Hindi pa. Wala pa ngang trailers. May ilaw pa, susko ka, Harry."

Kumunot ang noo ko.

" 'Wag kang check nang check. Pumirma na 'ko ng waiver a."

Tumingin sa 'kin si Ash habang nakikinig sa kausap niya sa cellphone. Kumurap lang ako. Ni hindi siguro 'to naku-cute-an sa 'kin ngayon. Baka mas sweet pa kung kami ni Kuya Harry ang nag-date. Tse.

"Oo nga. Hindi nga mangyayari 'yun."

Rumolyo ang mata ko. 'Yung hindi nga mangyayari ay malamang na holding hands, akbay, yakap, o kahit na anong pinapangarap ko.

"Magla-lights off na 'ata. 'Wag ka nang tumawag, dude. Istorbo ka e."

Umirap ako. Istorbo talaga? E wala namang maiistorbo. Tse.

Nakita kong nag-silent mode siya bago ibinalik sa bag niya 'yung cellphone. Inilahad niya ang kamay niya sa 'kin.

Gosh! Ito na ba 'yun?!

Goodbye Girl : Days To Forget (Day Book)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon