Snippet 1 (Mi Primer Amor)

39.3K 1K 99


Timeline: Boyfriend and girlfriend days.

Just weeks after they became official, Kelvin offered his condo for Celine to live in. Dahil hindi na siya aalis papuntang ibang bansa ay itinuloy na lamang niya ang pagtatrabaho sa kumpanya ng daddy nito.

"Parang live in, gano'n?" kunot-noo niyang tanong.

"Yeah, I guess you could say that," he said with a shrug.

Pinaningkitan niya ito ng mata. "May binabalak ka ba?"

"Wala!" agad nitong tanggi. "I just want to make your stay comfortable. Di ba nagrireklamo kang mainit sa boarding house mo? E, di dito ka na lang para may aircon."

Lalong naningkit ang mga mata niya. "Bakit parang may ulterior motive 'yang pagmamagandang-loob mo?"

Kelvin laughed nervously. "I'm not going to jump on you, if that's what you're implying... unless you want me to jump on you."

"Hindi dahil nag-stay ako sa US for two years e pakawala na akong babae."

"I didn't say that."

Celine noticed that her last remark made him uncomfortable. May tendency kasi si Kelvin na mag-alala tuwing mag-iiba ang tono ng boses niya. Ayaw kasi nitong magalit siya dahil sa kung anumang ginawa o sinabi nito.

"Are you mad? Please don't be mad."

Umiling siya. "Hindi ako galit."

"So you'll think about it?"

"Sige, pag-iisipan ko."

He smiled widely. "All right."

--

That night, while she was lying in her old bed, on the top bunk, Celine thought about his proposition. They'd be basically living together under one roof. It won't be helped that they'll discover stuff about each other, stuff that might make or break their relationship. Bago pa lamang silang magkarelasyon. What if it became too much, too soon?

On the other hand, it's practical. Hindi na niya masyadong aalalahanin ang mga gastusin niya sa bahay. Mas makakapag-ipon siya para sa bahay at lupang gusto niyang ibigay sa pamilya. Kelvin's rich so he doesn't mind the extra expenses. Siya lamang naman itong nahihiya, natatakot at nakukonsensya.

She must have been so engrossed with thinking about it that she didn't immediately recognize that it got a bit hotter. Nang mapansin niya iyon ay agad siyang bumangon at tiningnan ang electric fan sa paanan niya. Napapalatak siya nang mahina ng mapansing hindi na iyon umaandar.

Groaning, she got off the bed and went downstairs. Sobrang init kapag walang electric fan, so she'd probably sleep downstairs, kahit nakasubsob lang sa lamesa.

Paggising niya kinabukasan ay masakit ang leeg, likod at mga braso niya. So naturally, she's not in her best mood that morning. Napansin agad iyon ni Kelvin nang sunduin siya nito. Sinungitan kasi niya ito nang mangulit ito about breakfast.

"Why are you in a bad mood? Did I do something wrong?" he asked.

She scowled at the question and crossed her arms against her chest. Kelvin heaved out a sigh and shook his head.

"I'm sorry for whatever I did," he told her.

Tiningnan niya ito nang matalim. "May ginawa ka ba sa electric fan ko?"

"Ha? Wala!"

"Talaga lang, ha?"

"Love, isang beses lang akong nakapasok sa kwarto nyo. It never happened again. So, pa'no ko masisira 'yong electric fan mo?"

Snippets (A Collection Of Moments)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!