14. Trình bày khái niệm cán bộ quản lý? Vai trò và yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo?

3.4K 1 1

14. Trình bày khái niệm cán bộ quản lý? Vai trò và yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo?

a. Kn cán bộ quản lý:

- Đn: Cán bộ quản lý kinh tế là nh~ ng thực hiện chức năng quản lý kinh tế. Đứng đầu hệ thống với chức danh nhất định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hệ thống do mình fụ trách.

- Vai trò:

Cán bộ quản lý là 1 trong nh~ nhân tố cơ bản quyết định thành công hay thất bại của hệ thống trong hoạt động. Họ thực hiện nh~ vai trò cụ thể sau:

+Vai trò quản lý: liên kết các bộ fận riêng rẽ, tổ chức các mqh qua lại 1 cách nhịp nhàng để tạo thành 1 hệ thống trọn vẹn.Đồng thời, họ là nh~ ng trực tiếp vận dụng các quy luật kinh tế khách quan vào hoạt động kinh tế của hệ thống.

+Vai trò chính trị: cán bộ quản lý là nh~ ng tham ja xây dựng hoạch định các chính sách fát triênnr kinh tế. Đồng thời tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế đó ở mức độ nhất định, ng cán bộ đại diện cho quyền lợi của giai cấp họ.

- Vai trò giáo dục: Ng lãnh đạo ở mức độ nào đó là hình mẫu để cấp dưới noi theo. Mọi hành vi của họ trong công việc, trong cuộc sống có ý nghĩa giáo dục đối với mọi người.

b. yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo:

- Yêu cầu về phẩm chất chính trị:

- Yêu cầu về năng lực chuyên môn

- Yêu cầu về năng lực tổ chức

- Yêu cầu về đạo đức

*Yc về pchất chính trị:

- phải có quan điểm chính trị sâu, rộg có ý chí vững vàng, kiên định trong công việc, biết đánh giá kết quả công việc theo nh~ tiêu chuẩn chính trị.

-tạo đc lòng tin của tập thể đv bản thân

* Yc về năg lực chuyên môn:

- phải có nh~ kiến thức về các mặt kinh tế, hành chính, kĩ thuật tương ứng với cương vị của mình về tổ chức, công việc của hệ thống đạt kết quả mong muốn.Cán bộ lãnh đạo ở cấp càng cao thì nh~ yc về kiến thức kinh tế, hành chính càng cao

- Năng lực chuyên môn thể hiện cụ thể ở các điểm sau

+khả năng phân tích và giải quyết vấn đề như phân tích các tình huống,phát hiện các cơ hội,thực thi các giải pháp để tận dụng các cơ hội có lợi và tập trung hiệu lực vào những khâu xung yếu của hệ thống

+khả năng xđ đúng đắn phương hướng phát triển của hệ thống do mình phụ trách

*Yc về năng lực tổ chức:là những yêu cầu về kĩ năng khác nhau trong việc tổ chức điều hành công việc của cán bộ quản lý và bao gồm:

-Tổ chức công việc của bản thân:đó là các pp,các quá trình ,các quy trình làm việc hàng ngày của cán bộ quản lý.biết kết hợp công việc hàng ngày với công việc chuẩn bị hướng phát triển tương lai của hệ thống

-khả năng làm việc với mọi ng thể hiện ở năng lực hợp tác,năng lực tham gia của 1 công việc tập thể,năng lực tạo ra m/trường trong đó mọi ng cảm thấy an toàn và dễ dàng phát biểu ý kiến của mình

-biết đánh giá và sd đúng khả năng của từng ng,có khả năng kiểm tra công việc,giữ vững kỉ luật lđ

-Khả năng thấy được cả vấn đề tổng quát và vấn đề chi tiết. nhận ra được nh~ nhân tố chính trong mỗi hoàn cảnh, n~ mối qhệ cơ bản giữa các bộ phận

* Yc về đạo đức:

- Có ước muốn làm công việc quản lý

- Qhệ đồng cảm v mọi người.

- Chính trực và trung thực

- Thường xuyên trao đổi trí tuệ để học hỏi.

14. Trình bày khái niệm cán bộ quản lý? Vai trò và yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!