Hoofdstuk 21

1.4K 96 25

"Jullie kunnen zeggen wat je wilt, maar ik ga mee en jullie kunnen me niet tegenhouden!"

Ze zitten met z'n zevenen aan een van de tafels in de grote hal. Kessia met Adwyon naast haar en zijn hand in de hare. Alexandra en Dayo en de derde leider: Jack, en als laatste haar ouders tegenover haar, die beide kijken alsof het elk moment kan gaan onweren.

Het begon al toen haar moeder haar kamer binnen kwam - blijkbaar had de deur de hele nacht op een kier gestaan - en hen samen op het bed vond. Om te zeggen dat ze uit haar slof schoot is zacht uitgedrukt, ze sleurde nog net niet Adwyon van het bed af. Vervolgens wilde Dayo hen uit elkaar halen door Adwyon mee te vragen voor een vergadering en liet hij haar ronduit weten dat ze maar wat moest gaan spelen, waardoor de bom ontplofte. Ze had van alles geroepen en hem onder andere beschuldigd van het tonen van een ongezonde interesse voor te jonge meisjes.

Adwyon was voor haar gaan staan met gebalde vuisten, toen Dayo een stap naar voren deed met een dreigende blik, maar toen was haar vader tussenbeide gekomen. Hij was op de hoogte van de plannen rondom de hacker en ook niet heel erg verbaasd dat zijn dochter per se meewilde. Alexandra werd opgetrommeld en zij nam op haar beurt Jack mee, die samen met haar, leiding gaf aan de bovengrondse operaties.

En nu zitten ze rond de tafel. Tot haar grote verbazing vind Alexandra het een goed idee dat Kessia meegaat, wat tot gevolg heeft dat ze bijna ruzie krijgt met haar moeder.

"Ze verwachten dat Kessia vroeger of later weer op de kaart verschijnt. Hoe langer ze hier blijft, en jullie ook, hoe groter de kans dat ze komen zoeken. We staan al onder verdenking, de gouverneur weet dat ons hoofdkwartier hier in Nieuw Denver zit. Dit is de perfecte kans om voor afleiding te zorgen. Josephs implantaat kan worden verwijderd en ze denken dat hij is overleden, hij is tenslotte neergeschoten. Lida rijdt in de richting van de nederzetting, onder het mom van een treurende weduwe die haar mans as wil begraven en de politie gaat hen achterna om te onderzoeken wat er aan de hand is. Ze rijdt echter niet naar nederzetting drieëntwintig, maar naar tweeëntwintig, waar onze mensen daar, haar zullen beschermen. Dayo en Kessia rijden met de vrachtwagen naar Nieuw Francisco, met Adwyon en Joseph in de smokkelruimte onderin. De politie zal hen ook willen volgen vanwege Kessia, maar dat zullen we door onze eigen mannen laten opvangen. De hacker wordt opgehaald, ons plan wordt in werking gezet en als alles goed gaat, hoeft niemand zich meer zorgen te maken over de politie."

"Als alles goed gaat, ja. Ik begrijp nog steeds niet waarom het een goed idee is om Kessia mee te laten gaan."

"Omdat de politie geen verdere reden zal hebben om hen aan te houden, nadat is vastgesteld dat Kessia niets met de ondergrondse te maken heeft. Onze mannen zullen daarvoor zorgen. Als alleen Dayo zou gaan, dan wordt de wagen misschien achtervolgd, net zoals bij Joseph gebeurde, alléén heeft hij geen enkele reden om die kant op te gaan. Hij zal alleen maar verdacht zijn."

Kessia kijkt naar haar moeder en weet dat ze het er niet bij zal laten zitten, ze ziet echter ook aan de gezichten van haar tante en van Jack en zelfs aan die van Dayo, dat dit plan zo zal gebeuren en opgelucht knijpt ze in Adwyons hand.

"Of je het nou leuk vind of niet, Joseph, jullie hebben haar hierbij betrokken en ze heeft aangetoond dat ze heel goed van pas kan komen. En uiteindelijk is zij degene die Adwyon hier heeft gehaald, waardoor we dit plan uit kunnen voeren. We hebben eigenlijk twee man nodig op het strand en jij bent de enige die met een geloofwaardige verklaring zijn implantaat kan laten verwijderen. Wat ook weer dankzij Kessia is, want zonder haar leefde jij nu niet meer. Dus kom alsjeblieft niet aan met: ze is nog maar een kind, want dat kind heeft deze hele operatie mogelijk gemaakt."

Wauw! Met grote ogen kijkt ze haar tante aan, ze voelt zich opeens een paar centimeter groter en geniet van de verontschuldigende blik die Dayo haar toewerpt. Jack knikt en haar vader kijkt somber, maar hij protesteert niet verder. Alleen haar moeder schud nog haar hoofd, er staan tranen in haar ogen en vlug kijkt Kessia een andere kant op.

Bewaard Lees dit verhaal GRATIS!