Joris Komijn op de Tentoonstelling Humoristische schets van Justus van Maurik

367 0 0

JORIS KOMIJN OP DE TENTOONSTELLING ***

Produced by Miranda van de Heijning, Frank van Drogen and the Online Distributed Proofreading Team.

Prijs 20 cents.

_Joris Komijn op de Tentoonstelling_

_Humoristische Schets_

_van_

_JUSTUS VAN MAURIK_

_(Warendorfs Novellen-Bibliotheek No. 210-211)._

[Illustration]

_Amsterdam--Van Holkema & Warendorf._

* * * * *

Hoofden van Gezinnen!

1 FEBRUARI 1909 treedt de Wet op het A R B E I D S C O N T R A C T in werking.

Hierdoor wordt U de verplichting opgelegd tot behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling van inwonende Dienstboden, zoowel bij

ONGEVALLEN als bij ZIEKTEN.

*Tegen dit risico kunt U zich verzekeren ..*

De OCEAN keert uit bij ongeschiktheid zoowel door *ziekte als door ongeval, in en buiten beroep, en onverschillig of verpleging door verplegers op verpleegsters of opname in een Ziekenhuis noodzakelijk is of niet.*

_De premie is uiterst gering en de formaliteiten zijn tot een minimum teruggebracht._

*Geneeskundig Onderzoek is niet noodig*.

Volledig Prospectus gratis en franco op aanvrage aan de

*= OCEAN =*

*Grootste Maatschappij*

*van verzekering tegen*

*ONGELUKKEN, ZIEKTEN EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.*

Nederlandsche Succursale:

AMSTERDAM ... ROKIN 162{bis}

Directeur: EDWARD HEYMAN.

Telefoon 8050. ... Telegram-Adres: *OVERBANK, Amsterdam.*

Garantiën f 24.000.000 Jaarl. Premie inkomen: ruim f 17.000.000

IN NEDERLAND GEVESTIGD SEDERT 20 JAAR.

*Uitbetaald aan Nederlandsche Verzekerden*

*MEER DAN 15000 UITKEERINGEN*

*tot een gezamenlijk bedrag van RUIM _f_ 750.000.*

_Hooge Jaarlijksche gelijkblijvende provisie voor Actieve Agenten_.

* * * * *

*Joris Komijn op de Tentoonstelling*

* * * * *

*NED:LLOYD*

*KAPITAAL f 4.000.000.*

*INBRAAK* *VERZEKERING*

DIRECTEUR J ter MEULEN Jr. Heerengracht 248, Amsterdam

* * * * *

Joris Komijn

op de

Tentoonstelling

Humoristische Schets

van

Justus van Maurik Jr

AMSTERDAM VAN HOLKEMA & WARENDORF

* * * * *

Joris Komijn op de Tentoonstelling Humoristische schets van Justus van MaurikLees dit verhaal GRATIS!