Ashton Millari

10.9K 383 11

He's the man who makes it easy for me to stutter. And mind you, I'm not the stuttering type. I know the words to say and how to say it to get what I want. I don't ask for things - I demand. I don't wait for things - I impose. Pero nanghihina lahat ng kakulitan at lakas ng loob ko pagdating sa kanya.

Kaibigan siya ng Kuya Harry ko at madalas ding nagpupunta sa bahay. I was crushing on him eversince I first saw him. Pero lumala 'yung tama ko no'ng nasa STU na 'ko. No'ng lagi ko na siyang napapanood sa soccer field. He was a soccer player.

One day, I was watching him running on the field, heaving breath after breath while kicking a ball. Tumatagaktak ang pawis sa mukha niya. Nagliliparan 'yung alikabok kung saan sumasadsad ang sapatos niya at bola. He was seriously leading the ball to the net, when our eyes met. Then he smiled at me.

Ano'ng meron sa ngiti na 'yun? I don't know. Maybe pure wizardy or black magic. Maybe nothing at all. Baka nga hindi naman niya namukhaan kung sinong nginitian niya, with all those flying dust and the adrenaline inside the field. But when he got his eyes back at the ball, my heart was beating like crazy and my face was burning red.

It's the first time I felt such a rush. Na hindi ako nilubayan kahit na lagi ko pa siyang sulyapan.

Suddenly, I became aware of him - physical attributes and all. I became aware na matangkad pala siya, makapal pala ang kilay niya, matangos ang ilong. Na mukha siyang suplado kapag seryoso pero mukhang makulit kapag nakangiti. Na malapad ang balikat niya at mahaba ang paa. Na kahit igitna siya sa maraming tao, makikilala ko ang pigura niya. Na kapag tumingin siya sa 'kin, bumibilis ang pintig ng puso ko at hindi ako nakakakilos o nakakapag-isip agad.

Ipinagkalat ko sa school na may crush ako sa kanya kasi hindi ko kayang sabihin nang ako lang. Tropa niya ang Kuya ko. Kilala siya ng parents ko. I thought, it will make things easy, in case he wanted to court me.

I was wrong. #

Goodbye Girl : Days To Forget (Day Book)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon