TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

9K 166 33
                  


A)TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

a)TAŞ DEVİRLERİ

1)Eski Taş Çağı(Paleolitik-Kabataş) Çağı

-İnsanlığın içinde en çok kaldığı çağdır.
-Avcılık ve toplayıcılık yapmışlardır.
-Mağara ve ağaç kavuklarını barınak olarak kullanmışlardır.
-Mağara duvarlarına resimler yapmışlardır.
-Göçebe yaşam tarzını benimsemişler dönem sonunda ateşi bulmuşlardır.
-Türkiye'de Antalya'da Karain, Beldibi, İstanbul'da Yarımburgaz Mağaraları bu dönemi aydınlatan yerlere örnektir.

2)Orta Taş (Mezolitik-Yontmataş) Çağı

-Yontma Taş Çağından Cilalı Taş Çağına geçiş dönemidir. Buzullar erimeye başlamıştır.
-İnsanlar ölü gömmeyi ve balık avlamayı öğrenmişlerdir.
-Türkiye'de bu dönemi aydınlatan merkezler Antalya Ankara ve Samsun'da bulunan mağaralardır.

3)Yeni Taş (Neolitik) Çağı

-Yerleşik yaşam başlamıştır.
-Tarımsal üretim, hayvan evcilleştirme, özel mülkiyet kavramı, takasa dayalı ticaret ortaya çıkmıştır.
-Meslekler doğmuş, iş bölümü ortaya çıkmıştır.
-Bitki liflerinden elbise yapılmış, dokumacılık başlamıştır.
-Menhir ve dolmen adı verilen anıt mezarlar yapılmıştır.
-Konya Çatalhöyük, Gaziantep Sakçagözünde bu döneme ait kalıntılara rastlanır.

B)MADEN ÇAĞLARI

1)Bakır Çağı

-Doğada çok bulunur, kolay işlenir.
-Kap-kaçaklar yapılmıştır.
-Çorum Alacahöyük, Denizli Beycesultan, Çanakkale Kumtepe ve Truva, Samsun İkiztepe bu döneme ait kalıntıları barındırır.

2)Tunç Çağı

-Bakır+Kalay birleşiminden Tunç oluşur ve Bakıra göre daha dayanıklıdır.
-Bu dönemde tekerlek icat edilmiştir.
-Bu dönemde Site adı verilen ilk şehir devletleri kurulmuş bunun ardından Mezopotamya'da Sümer ve Akad Anadolu'da Hitit gibi ilk büyük devletler ortaya çıkmıştır.
-Ankara Ahlatlıbel, Kayseri'de Kültepe bu döneme ait kalıntılar mevcuttur.

3)Demir Çağı

-Daha dayanıklı araç gereçler silahlar yapılmıştır.
-Saban ve orak kullanımı ile birlikte üretim artmıştır.
-İlk imparatorluklar kurulmuştur.
İmparatorluk: İçerisinde birden fazla farklı ırkdan insanları barındıran büyük devletlerdir.

-Yazının bulunmasıyla Tarih Öncesi Devirler sona ermiştir.
-Burdur'da Hacılar, Çanakkale'de Truva, Yozgat'ta Alişar, Çorum'da Alacahöyük bu döneme ait kalıntılarından bulunduğu yerlerdir.

Tarih Öncesi Devirlerin Genel Özellikleri

-Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında kullanılan araç gereçlerin malzemesi dikkate alınmıştır.
-Devirler her toplumda sırasıyla yaşanmamıştır.

C)TARİH ÇAĞLARI

1)İlkçağ: Yazının İcadı (M.Ö 3200)-Kavimler Göçü (375)

2)Ortaçağ: Kavimler Göçü (375)-İstanbul'un Fethi (1453)

3)Yeniçağ: İstanbul'un fethi (1453)-Fransız İhtilali (1789)

4)Yakınçağ: Fransız İhtilali (1789)-Günümüz 

YGS LYS TARİHHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin