Szwejk 1

5.7K 6 0

JAROSLAV HAŠEK

PRZYGODY DOBREGO WOJAKA SZWEJKA

tom pierwszy

Przełożył Paweł Hulka-Laskowski

Tytuł oryginału czeskiego: OSUDY DOBRÉHO VOJAKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Część pierwsza Szwejk na tyłach 4

Rozdział pierwszy Jak dobry wojak Szwejk wkroczył na widownię wojny światowej 5

Rozdział drugi Dobry wojak Szwejk w dyrekcji policji 13

Rozdział trzeci Szwejk przed lekarzami sądowymi 21

Rozdział czwarty Szwejk wypędzony z domu wariatów 27

Rozdział piąty Szwejk w komisariacie policji przy ulicy Salma 31

Rozdział szósty Szwejk przerywa zaczarowane koło i wraca do domu 38

Rozdział siódmy Szwejk rusza na wojnę 47

Rozdział ósmy Szwejk symulantem 53

Rozdział dziewiąty Szwejk w garnizonie 67

Rozdział dziesiąty Szwejk zostaje pucybutem kapelana polowego 84

Rozdział jedenasty Szwejk jedzie z kapelanem odprawiać mszę polową 104

Rozdział dwunasty Dysputa religijna 112

Rozdział trzynasty Szwejk idzie namaszczać 118

Rozdział czternasty Szwejk zostaje pucybutem porucznika Lukasza 130

Rozdział piętnasty Katastrofa 164

Epilog 175

Część druga Szwejk na froncie 179

Rozdział pierwszy Przygody Szwejka w pociągu 180

Rozdział drugi Budziejowicka anabasis Szwejka 197

Rozdział trzeci Przygody Szwejka w Királyhíd 255

Rozdział czwarty Nowe cierpienia 306

Rozdział piąty Z Brucku nad Litawą ku Sokalowi 327

WSTĘP

Wielkie czasy wymagają wielkich ludzi. Istnieją bohaterowie nieznani, skromni, bez sławy i historii Napoleona. Analiza ich charakteru zaćmiłaby jednak sławę nawet Aleksandra Macedońskiego. Dzisiaj na ulicach praskich możecie spotkać steranego życiem człowieka, który sam nawet nie wie, jakie znaczenie ma w historii nowych wielkich czasów. Idzie sobie skromnie swoją drogą, nikomu się nie naprzykrza i jemu też nie naprzykrzają się dziennikarze, którzy domagaliby się od niego wywiadu. Gdybyście go zapytali, jak się nazywa, odpowiedziałby wam skromniutko i prosto: „Jestem Szwejk".

Otóż ten cichy, skromny człowiek jest naprawdę tym starym, poczciwym wojakiem Szwejkiem, mężnym i statecznym, który niegdyś za czasów Austrii był na ustach wszystkich obywateli królestwa czeskiego, a którego sława nie zagaśnie nawet w republice.

Bardzo kocham zacnego wojaka Szwejka i opisując jego losy czasu wojny światowej, mam nadzieję, że wy wszyscy będziecie sympatyzowali z tym skromnym, nieznanym bohaterem. On nie podpalił świątyni bogini w Efezie, jak to uczynił ten cymbał Herostrates, aby się dostać do gazet i do czytanek szkolnych.

To wiele.

Autor

CZĘŚĆ PIERWSZA

SZWEJK NA TYŁACH

Szwejk 1Przeczytaj tę opowieść za DARMO!