Thước nhịp, bước cột, chiều cao

22.1K 2 0

Câu 2:

    Nêu cách xác định kích thước nhịp(L), bước cột(B), chiều cao (H), của nhà công nghiệp một tầng kiểu nhịp khi có cầu trục

Trả lời

Căn cứ chủ yếu để lựa chọn lưới  cột chủ yếu là dây chuyền công nghệ. Dây chuyền công nghệ quy định kích thước khẩu độ, bước cột, chiều cao nhà, chủng loại thiết bị giao thông vận chuyển trong xưởng

Lưới cột bao gồm khẩu độ và bc cột. Khẩu độ là kích thước 2 trục định vị của cột chịu lực theo phương dọc của nahf ký hiệu L. Bc cột là kích thước giữa 2 trục định vị của cột chịu lực theo fuong ngang của nhà ký hiệu là b. Khẩu độ có kích thước lớn hơn or = bước cột

Nhà Cn 1 tầng thường lấy bc cột 6m or 12m. Khẩu độ lấy bội số của 3m cho các khẩu độ <=18m và 6m cho các khẩu độ >18m. Khẩu độ thường lấy 12,18,24,30,36m ….

Cũng có thể cjo fep lấy khẩu độ 9 và 15m khi công nghệ đòi hỏi.

Lưới cột thường dung: 6x9,6x12,6x18,6x24,12x12,24x24,24x36,36x36,72x72,72x144,144x144…

LƯới cột tối ưu vs nahf CN 1 tầng là 18X12m và 24X12m, trên cơ sở các lưới cột này hình thành các khẩu độ và đơn nguyên thống nhất hóa cho nahf CN 1 tầng

Xác định chiều cao:

Chiều cao nhà CN 1 tầng căn cứ vào công nghệ sản xuất, đặc điểm của thành phần và nh~ yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh CN và yêu cầu về mặt kinh tế

Cách xác định:

-          Đối vs nhà ko có cầu trục or cầu trục treo vào kết cấu đỡ mái, chiều cao H đc tính  từ mặt nền đến mép dưới của kết cấu đỡ mái

-          Đối vs nhà có cầu trục dầm or dàn chiều cao H là tổng chiều cao từ mặt nền đến đỉnh ray cầu trục H, và từ đỉnh ray cầu trục đến mép dưới của kết cấu đỡ mái

-          ĐỘ cao đc xác định căn cứ vào:

-          Chiều cao của thiết bị công nghệ lớn nhất, chiều cao khi công nhân thao tác ở tư thế với tay

-          Chiều cao từ đỉnh của thiết bị cao nhất đến méo dưới cảu vật cần vận chuyển đc cầu trục kéo lên ở vị trí cao nahast có thể đc

-          Chiều cao của vật cần vận chuyển ở tư thế đang di động

-          Khoảng cách tù đỉnh vật đang vận chuyển đến tâm của mỏ móc

-          Khoảng cách từ tim mỏ móc đến đỉnh ray cầu trục

-          Chiều cao cầu trcuj

-          Khoảng cách an toàn

Lý thuyết KtrucRead this story for FREE!