kiem tra van hoc trung dai

354 0 0

KIỂM TRA 1 TIẾT

Phần : Văn học trung đại

Đề1:

Câu 1:

(2 điểm)

Viết lại tên tác giả và tác phẩm sao cho đúng:

a/ Nguyễn Dữ 1. Truyện Lục Vân Tiên

b/ Nguyễn Du 2. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

c/ Nguyễn Đình Chiểu 3. Truyện Kiều

d/ Phạm Đình Hổ 4. Chuyện người con gái Nam Xương

Câu2:

( 5 điểm)

a/ Chép thuộc lòng những câu thơ miêu tả vẻ đẹp của Thuý Vân

đoạn trích" Chị em Thúy Kiều" ( Truyện Kiều- Nguyễn Du)? ( 2 điểm)

b/ Phân tích vẻ đẹp của Thuý Vân

trong đoạn trích " Chị em Thúy

Kiều" ( Truyện Kiều- Nguyễn Du)? ( 3 điểm)

Câu 3:

( 3điểm)

a/ Trong"Truyện Lục Vân Tiên" ( Nguyễn Đình Chiểu) câu:

"...Làm ơn há dễ trông người trả ơn

" là của ai nói với ai? Nói

trong hoàn cảnh nào? ( 1 điểm)

b/ Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về hành động, cử chỉ, lời

nói của nhân vật đã nói câu: "...Làm ơn há dễ trông người trả ơn

" ?

( 2 điểm)

.........................................................

Đề 2:

Câu 1:

(2 điểm)

Viết lại Thể loại và tác phẩm sao cho đúng:

a/ Tiểu thuyết 1. Hoàng Lê Nhất thống chí

b/ Truyện thơ Nôm 2.Chuyện người con gái Nam Xương

c/ Tuỳ bút 3. Truyện Kiều

d/ Truyện truyền kỳ 4.Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Câu 2:

( 5 điểm)

a/ Chép thuộc lòng bốn câu thơ miêu tả khung cảnh ngày xuân

đoạn trích " Cảnh ngày xuân " ( Truyện Kiều- Nguyễn Du)? ( 2 điểm)

b/ Phân tích vẻ đẹp khung cảnh ngày xuân trong đoạn trích " Cảnh

ngày xuân " ( Truyện Kiều- Nguyễn Du)? ( 3 điểm)

Câu 3:

( 3điểm)

a/ Trong "Truyện Lục Vân Tiên" ( Nguyễn Đình Chiểu) câu:

"...Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn

" là của ai nói với ai?

Nói trong hoàn cảnh nào? ( 1 điểm)

b/ Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về hành động, cử chỉ, lời

kiem tra van hoc trung daiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!