Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội.

17.4K 17 10

BÀI 13: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI.

·      Nội dung bài học:

1.    Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hôi. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm. 

2.    Tệ nạn xã hội ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi, dân tộc, Các tệ nạn xã hội luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm

3.     Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ra quy định:

-       Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào, nghiêm cấm tổ chúc đánh bạc.

-       Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Những người nghiện ma tuý bắt buộc phải cai nghiện.

-       Nghiêm cấm hành vụ mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.

-       Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe. Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bác, cho trẻ em uống rượu, hút thuốc, dùng chất kích thích ; nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặc cho trẻ em sử dụng những văn hóa phẩm đồi trụy, đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.

4.    Chúng ta phải sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình và giúp nhau để không sa vào tệ nạn xã hội. Cần tuân theo những quy định của pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn vã hội trong nhà trường và địa phương.

·      Tự liệu tham khảo:

*Luật Phòng, chống ma túy năm 2000

Điều 3 (trích)

Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1/ Trồng cây có chứa chất ma túy

2/ Sản xuất, tàng trữ, vẫn chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lí, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hay chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuộc gây nghiện, thuốc hướng thần

3/ Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy

4/ Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy

Điều 4

1/ Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

2/ Nhà nước có chính sách khuyến khích, bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy.

*Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Điều 194. Tội tàng trữ, vẫn chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (trích)

1/ Người nào tràng trữ, vẫn chuyển, mua bán trái phép hay chiếm đoạt chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

5/ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tích thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hay làm công việc nhất định từ một đến năm năm.

Giáo dục công dân lớp 8Đọc truyện này MIỄN PHÍ!