Artemis

828 31 1

Artemis vahşi doğa, avcılık ve ay tanrıçasıdır. Roma adı Diana' dır. Eşi ve çocuğu yoktur. Ebeveynleri Zeus ve
Leto' dur. Apollon ile ikizdirler. Kardeşinden bir gün önce doğmuş ve Apollon doğarken annesine yardım etmiştir. Annesinin çektiği acıyı görünce evlenmemeye karar vermiştir. Sembolleri ok-yay, geyik, köpek ve aydır. Ares'in dostudur.

Yunan  MitolojisiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin