-1-

1.6K 124 26

Nevím, jak začít?

Chtěla jsem pro srandu přidat pár "kapitol" plných obrázků do Zápasu, ale protože mě to chytlo, je z toho celý nový "příběh".

Ty uvozovky pochopíte za moment.

Čas pustit si You Belong With Me a ujistit se, že nejsem jediná, kdo dělá obličeje sama na sebe před zrcadlem

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Čas pustit si You Belong With Me a ujistit se, že nejsem jediná, kdo dělá obličeje sama na sebe před zrcadlem...

Čas pustit si You Belong With Me a ujistit se, že nejsem jediná, kdo dělá obličeje sama na sebe před zrcadlem

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

A tím netvrdím, že Harry topuje ;)

A tím netvrdím, že Harry topuje ;)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vsadím se, že přesně tohle říkal.

Vsadím se, že přesně tohle říkal

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Nefalšovaná Directionerská ZábavaRead this story for FREE!