Faruk Nafiz Çamlıbel - Han Duvarları

3.7K 13 4

Faruk Nafiz Çamlıbel 

Han Duvarları 

HAN DUVARLARı 

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç sakladı, 

Bir dakika araba yerinde durakladı. 

Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, 

Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar.. 

Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya, 

Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya-

İlk sevgiye benziyen ilk acı, ilk ayrılık! 

Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık, 

Gök sarı, toprak san, çıplak ağaçlar san... 

- 3 

  Arkada zincirlenen yüksek Toros dağlan, 

ö n de uzun bir kışın soldurduğu etekler, 

Sonra dönen, dönerken inliyen tekerlekler... 

Ellerim takılırken rüzgârların  s a ç ma 

Asıldı arabamız bir dağın yamacına. 

Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık, 

Yalnız arabacının dudağında bir ıslık! 

Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar, 

Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar 

Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu, 

Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu. 

Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince, 

Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince 

Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi, 

Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. 

Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine, 

Yol, hep yol, dâima yol... Bitmiyor düzlük yine. 

Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayâli, 

Sonun ademdir diyor insana yolun hâli. 

Arasıra geçiyor bir atlı, iki yayan, 

Bozuk düzen taşlann üstünde tıkırdayan 

Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor, 

Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor... 

Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine 

Uzanmışım, kalmışım yaylının şiltesine. 

Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan, 

Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. 

Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu, 

Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu: 

Ağır ağır önümden geçti deve kervanı, 

Bir kenarda göründü beldenin vîran hanı. 

- 4 -Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri 

Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri. 

Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya 

Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. 

Faruk Nafiz Çamlıbel - Han DuvarlarıBu hikayeyi ÜCRETSİZ oku!