Melanie'pov

Бях готова да си взема телефона,докато изведнъж получих ново съобщение в Twitter. Поколебах се да го отворя и да видя какво е, но реших да го видя за всеки случай. Отключих си телефона и отворих съобщението. И аз не можех да повярвам на това което видях....

О,Боже не може да бъде!!!!

Това е новата ми история, която ще бъде превод. Знам че главите са къси, но авторката на оригинала, която е моя близка приятелка ги скъсява доста та затова. Надявам се да ви хареса ZiGi историята ми.

Z.M

Suicidal Texts (BG Translation)Read this story for FREE!