For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Từ điển tiếng anh chuyên ngành hàng hải

35.4K 57 14

Đây là bộ Từ điển chuyên ngành hàng hải do Ebook - mobile cung cấp

[Sachtruyen.xtgem.com - mang đến bạn những điều thú vị nhất]

A

A hand to the helm!: Một thủy thủ vào lái.

Abandonment: sự bỏ, sự từ bỏ, sự bỏ rơi.

Ability: khả năng.

Able seaman: Thủy thủ có bằng

Above: ở trên.

Absolute right: quyền tuyệt đối.

Absolve: miễn trách, giải phóng.

Accept: nhận, chấp nhận.

Acceptable: có thể chấp nhận được.

Accessibility: sự dễ lấy, dễ đến gần.

Accident: tai nạn.

Accommodate: chứa, làm cho thích hợp, dàn xếp, ở sống.

Accommodation: tiện nghi sinh hoạt, chỗ ăn ở.

Accompany: đi kèm, đi theo.

According to: theo, tùy theo.

Accordingly: (sao) cho phù hợp.

Account: tài khoản, sự thanh toán.

Account Department: Phòng kế toán tài vụ.

Accrue: dồn lại, tích lũy lại, cộng dồn.

Accurately: đúng, chính xác.

Acid: a xít.

Acknowledgement: sự thừa nhận, sự công nhận.

Acquaint with: quen thuộc với, làm quan.

Acquire: giành được, thu được, đạt được.

Act: đạo luật, sắc luật, hành động.

Act of God: Thiên tai, trường hợp bất khả kháng.

Action: sự hoạt động.

Action to avoid collision: điều động tránh va.

Activate: hoạt hóa, làm phóng xạ, làm hoạt động.

Actual: thực sự, thực tế.

Actual total loss: tồn thất toàn bộ thực tế.

Adapt to: phù hợp với.

Additional: thêm, bổ sung.

Additional data: những số liệu, (tài liệu dữ kiện) bổ sung.

Address: Gởi, viết cho.

Adequate: Thỏa đáng, thích hợp.

Adequate: Đủ, đầy đủ, tương xứng, thỏa đáng.

Adjust: Điều chỉnh.

Admidship: Zero lái, thẳng lái.

Admidships (midships)!: Zero lái!

Adminstration: sự quản lý.

Adminstration cost: Quản lý phí.

Administrative marchinery: Bộ máy hành chính.

Admiralty: Hàng hải, hải quân.

Admiralty's list of lights: Danh sách các hải đăng của Bộ tư lệnh Hải quân.

Từ điển tiếng anh chuyên ngành hàng hảiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!