dac diem cua dia hinh VN

3.3K 0 1

Câu 1 : Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam? 

Trả lời :

a) Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 

- Đồi núi chiếm tớỉ 3/4 diện tích lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tich. 

- Đồi núi thấp (dưới 1000 m ) chiếm hơn 60o/o diện tích cả nước, núi cao (trên 2000 m) chỉ chiếm 1% diện tích. 

b) Cấu trúc địa hình khá đa dạng. 

- Địa hình nước ta được trẻ lại và có tính phân bậc rõ rệt. 

- Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. 

- Gồm 2 hướng chính :

+ Hướng tây bắc - đông nam thể hiện rõ rệt ở vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc. 

+ Hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Nam. 

- Địa hình Việt Nam phân chia thành các khu vực : khu vực núi cao, các khu vực đồi núi thấp và trung bình, các vùng trung du chuyển tiếp giữa miền núi với đồng bằng, các đồng bằng, ô trũng xen kẻ…tạo nên tính đa dạng và phức tạp của địa hình Việt Nam. 

Câu 2 : Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày những điểm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. 

Trả lời :

* Đặc điểm của Trường Sơn Bắc : 

-Phạm vi : Phía nam sông Cả đến dãy Bạch Mã

-Đặc điểm chung : 

+ Gồm các dãy núi song song và so le theo hướng tây bắc - đông nam. 

+ Cao ở hai đầu, thấp ở giữa.

- Các dạng địa hình : 

+ Phía bắc là vùng núi Nghệ An, giữa là vùng núi đá vôi Quảng Bình, phía nam là vùng núi tây Thừa Thiên-Huế

+ Mạch núi cuối cùng là dãy Bạch Mã đâm ngang ra biển ở vĩ tuyến 16oB ( là ranh giới với Trường Sơn Nam và cũng là bức chắn ngăn các khối không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống phía nam )

* Đặc điểm : Trường Sơn Nam

- Phạm vi : Phía nam dãy Bạch Mã đến vĩ tuyến 11oB.

- Đặc điểm chung : 

+ Gồm các khối núi và cao nguyên theo hướng bắc - tây bắc, nam - đông nam. 

+ Sườn tây thoải, sườn đông dốc đứng.

-Các dạng địa hình :

+ Phía đông là khối Kon Tum và khối núi cực Nam Trung Bộ mở rộng và nâng cao. 

+ Phía tây là các cao nguyên Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Mơ Nông có bề mặt tương đối bằng phẳng với độ cao xếp tầng 500 - 800 - 1000 m. 

+ Sự bất đối xứng giữa hai sườn đông -tây

rõ hơn ở Trường Sơn Bắc

Câu 3 : Phân tích những thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta.