30 câu hỏi triết học

53.8K 50 72

Câu 1: Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong nhận thức? Cho ví dụ minh họa?

 Vấn đề cơ bản của Triết học :

- Theo Ăngghen, vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề về mối quan hệ của tư duy với tồn tại, của ý thức đối với vật chất. Việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học là cơ sở và điểm xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của triết học.

- Vấn đề cơ bản của triết học gồm 2 mặt:

a) Mặt thứ nhất (mặt bản thể luận) trả lời câu hỏi: giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào? Nói cách khác, giữa vật chất và ý thức cái nào là tính thứ nhất, cái nào là tính thứ 2. Có 2 cách trả lời khác nhau dẫn đến hình thành 2 khuynh hướng triết học đối lập nhau:

+ Những quan điểm triết học cho vật chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ 2 họp thành chủ nghĩa duy vật. Trong lịch sử tư tưởng triết học có ba hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật:

1) Chủ nghĩa duy vật chất phác, ngây thơ thời cổ đại;

2) Chủ nghĩa duy vật máy móc siêu hình thế kỷ 17 - 18;

3) Chủ nghĩa duy vật biện chứng

+ Ngược lại, nhũng quan điểm triết học cho ý thức là tính thứ nhất, vật chất là tính thứ 2, họp thành chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy tâm lại được thể hiện qua hai trào lưu chính: chủ nghĩa duy tâm khách quan ( Platôn; Hêghen...) và chủ nghĩa duy tâm chủ quan ( Beccli, Hium...).

b) Mặt thứ 2 ( mặt nhận thức luận) trả lời cho câu hỏi con người có khả năng nhận thức thế giới hay không?

+ Các nhà triết học duy vật cho rằng, con người có khả năng nhận thucw thế giới . Song, do mặt thứ nhất quy định, nên sự nhận thức đó là sự phản ánh thế giới vật chất vào óc con người.

+ Một số nhà triết học duy tâm cung thừa nhận con người có khả năng nhận thức thế giới nhưng sự nhận thức đó là sự tự nhận thức tinh thần , tư duy.

+ Một số nhà triết học duy tâm khác như Hium, Cantơ lại phủ nhận khả năng nhận thức thế giới của con người. Đây là những người theo " bất khả tri luận" ( thuyết không thể biết). Khuynh hướng này không thừa nhận vai trò của nhận thức khoa học trong đời sống xã hội.

Đối với các hệ thổng triết học, vấn đề cơ bản của triết học không chỉ được thể hiện trong các quan niệm có tính chất bản thể luậnk, mà còn được thể hiện trong các quan niệm chính trị xã hội, dạo đức và tôn giáo, tất nhiên có thể là nhất quán hoặc là không nhất quán.

Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm xuyên suốt lịch sử phát triển của tư tưởng triết học và thể hiện tính đảng trong triết học.

 Phân biệt sự khác nhau giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong nhận thức? Cho ví dụ minh họa?

a) Phương pháp siêu hình:

+ Nhận thức đối tượng ở trạng thái cô lập,tách rời đối tượng ra khỏi các chỉnh thể khác và giữa các mặt đối lập có một ranh giới tuyệt đối.

30 câu hỏi triết họcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!