Vợ của ta là quận chúa

3.9K 55 0

Tác phẩm:Vợ của ta là quận chúa - 我的老婆是郡主
Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện - 虎头猫面
Thể loại:Cổ đại, ngọt ngào văn, hài hước, HE, rating MA (chút xíu thôi).
Couple: Thành Nhược Hề, Tấn Ngưng
Dịch:QT ca ca.
Editor: LipSton

Vợ của ta là quận chúaRead this story for FREE!