Chapter 14

23.9K 570 13

Maagang nagising si Ivan dahil maaga ang kanyang alis patungong opisina.

Sinulyapan niya ang asawa na tulog na tulog. Hindi na lamang niya ito ginising at nag-iwan na lang ng note.

He kissed her before leaving the room. Bumaba siya ng hagdan habang inaayos ang necktie.

"Iho, kakain ka ba? Ipaghahanda na kita." It was manang Lilia.

"Hindi na ho, manang. Kailangan ko kasing umalis ng maaga, maraming kailangan asikasuhin sa opisina. Si Veronica ho, remind her to eat breakfast and lunch.

"Siya sige, ako na ang bahala sa asawa mo. Mag-ingat ka pagmamaneho at kumain ka pagdating ng opisina mo."

"Oho, salamat. Sige ho, mauna na ako."

Tumuloy si Ivan sa kanyang sasakyan, binuksan naman agad ng gwardia ang malaking gate.

Napapangiti siya sa tuwing naiisip ang asawa. Ang malambot nitong katawan, makinis na balat at ang amoy na nagpapahalina sa kanya.

Everything's changed simula noong nalaman niya ang pakana ng abuelo. Hindi pa rin alam ni Veronica ang tungkol doon. Wala siyang balak ipaalam iyon sa babae, lahat naman nang kanya ay pag-aari na rin nito.

Gusto niyang kontrahin si Veronica sa pag-apply ng trabaho sa hospital. Ngunit ayaw niyang maging kontrabida sa pangarap nito.

Hahayaan na muna niya ito sa nais gawin. Sooner or later, papatigilin niya rin para sumama na lang sa kanya araw-araw sa opisina.

He couldn't stay all day long in his office without seeing his wife. Kahit sobra siyang abala hinahanap pa rin niya ang presensya at amoy nito.

He always wanted to get near with her. Smell her natural scent. Hug and kiss her.

He took a deep breathe. "I think I'm falling in love with my wife."

MATIYAGANG naghintay si Veronica sa pagdating ng asawa, 4 PM na nang hapon at ilang oras na lang darating na ito. Sa susunod na linggo ang pasok niya sa hospital, wala namang problemana. Sa katunayan ay nasasabik na siya na makapagtrabaho.

Masama ang pakiramdam niya kaninang paggising. Nasusuka siya na parang hindi naman, nangangasim din ang sikmura. Siguro dahil sa kinain kagabi kaya nagkaganoon. Umupo siya sa balkonahe at pinagmasdan ang mapayapang paligid na napapalibutan ng mga puno't bulaklak.

Masarap iyon sa mga mata, nakakaantok din ang hangin na humahampas sa kanyang balat. Nakaramdam siya ng kagustuhang matulog, kaya ipinikit niya ang mga mata. Naririnig niya ang huni ng mga ibon, at nagmulat siya nang makarinig nang ugong ng sasakyan sa labas.

Tumayo siya sa pag-aakala na ang asawa na iyon. Pero nagulat siya nang mabungaran ang babaeng hindi inaasahan. It was Glaiza. The pale doll who happened to be her husband's fling, iyon, kung fling nga ba ang tawag.

"Hi, I'm looking for your cousin. Andiyan ba si Ivan?" Nito pagkakita sa kanya.

Tinaasan niya ito ng kilay. Pagpapakita nang disgusto sa pagmumukha nito.

"He's not here." Malamig niyang sagot.

"Oh, ganon ba? Saan pala siya?" Nakangiting tanong ulit ng babae.

"Office." Maikling tugon niya.

Nagliwanag naman ang mukha ng kaharap.

"If you don't mind. Pwede bang malaman ang address ng opisina niya sa maynila. Maybe it'll be better kung iso-surprise ko na lang siya sa office."

Ikinuyom ni Veronica ang mga kamay. Gusto niyang sabunutan at sampalin ang kaharap. Tila umakyat lahat ng dugo sa ulo niya.

"No!" Sabay talikod dito.

The Millionaire's First LoveBasahin ang storyang ito ng LIBRE!