Ca dao tình nghĩa

7.3K 2 0

Tu đâu cho bằng tu nhà

Thờ cha, kính mẹ ấy là chân tu.

- Anh đi làm mướn nuôi ai

Cho áo anh rách, cho vai anh mòn ?

Anh đi làm mướn nuôi con

Áo rách mặc áo, vai mòn mặc ai.

- Ai về tôi gửi buồng cau

Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy

Ai về tôi gửi đôi giày

Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.

- Nuôi con cho được vuông tròn

Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn gối long

Con ơi cho trọn hiếu trung

Thảo ngay một dạ, kẻo luống công mẹ thầy.

- Trai mà chi, gái mà chi

Sinh ra có ngãi còn gì là hơn.

- Anh em cốt nhục đồng bào

Kẻ sau người trước phải hào cho vui

Lọ là ăn thịt ăn xôi

Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.

- Dì ruột thương cháu như con

Rủi mà không mẹ, cháu còn cậy trông.

- Ân cha nặng lắm cha ơi

Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

- Chị em một ruột cắt ra

Chị không em có cũng là như không.

- Anh em nào phải người xa

Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân

Yêu nhau như thể tay chân

Anh em hoà thuận hai thân vui vầy.

- Vợ chồng là ruột là rà

Anh em có cửa có nhà anh em

Sao cho trong ấm ngoài êm

Như thuyền có bến như chim có bầy.

- Ngó lên nuộc lạt mái nhà

Bao nhiêu nuộc lạt thương bà bấy nhiêu.

- Chồng giận thì vợ bớt lời

Cơm sôi lửa nhỏ một lời không chê.

- Xấu xa cũng thể chồng ta

Cho dù tốt đẹp cũng ra chồng người

Chim quyên ăn trái nhãn lồng

Thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi.

- Đốn cây ai nỡ đứt chồi

Đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.

Ca dao tình nghĩaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!