21

4K 363 139
                         

Yuan: pst

Yuan: puta ang boring

Yuan: walang nangungulit.

Yuan: asan ka na ba?

Yuan: miss na kita, dejoke lang HAHAHAHAHAHAHAHA

Yuan: ay pota mukha akong tanga.

Yuan: nawalan ba ng internet sa inyo?

Yuan: ah ge, salamat sa napakagandang sagot.

Yuan: k tnx bye

seen 4:30 pm

fake army || jiminTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon