quy luat gia tri

1.7K 3 1

quy luật giá trị trong nền sx hh :

a.Phân tích qui luật giá trị:

+ nội dung quy luật giá trị:

Theo quy luật của giá trị,việc sx & trai đổi hh fải dựa trên cơ sở hao phí lao động xh cần thiết.

+yêu cầu của quy luật giá trị

-đối với sx:người sx fải điều chỉnh làm sao cho hao fí lao động cá biệt của mình fù hợp với mức chi fí mà xh chấp nhận đc.

-đối với trao đổi:trong trao đổi hh cũng fải dựa trên cơ sở hao fí lao động xh cần thiết,có nghĩa là trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá.

Sự vận dộng của quy luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hh.Vì giá trị là sơ sở của giá cả,còn giá cả là sự biểu hiện = tiền của giá trị,nên trước hết giá cả fụ thuộc giá trị.Hàng hóa nào nhiều giá trị thì giá cả của nó sẽ cao & ngược lại.

Trên thị trường, ngoài giá trị, giá cả còn fụ thuộc vào các nhân tố khác như:cạnh tranh,cung cầu,sức mua của đồng tiền.Sự tác động của các nhân tố này làm cho giá cả hh trên thị trường tách rời với giá trị & lên xuống xoay quanh trục giá trị của nó.Sự vận động giá cả thị trường của hh xoay quanh trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt đồng của quy luật giá trị .Thông qua sự vận động của giá cả thị trường mà quy luật giá trị fát huy tác dụng.

+tác dụng của quy luật giá trị

Trong sxhh, quy luật giá trị có 3 tác động chủ yếu sau:

Thứ nhất,điều tiết sx & lưu thông hàng hóa.

Thứ 2,kích thích cải tiến kĩ thuật,hợp lí hóa sx,tăng năng suất lao động,thúc đẩy lực lượng sxxh fát triển.

Thứ 3,thực hiện sự lựa chọn tự nhiên & fân hóa người sxhh thành người jàu + nghèo.

b.Chính fủ có thể can thiệp vào sự hoạt động của quy luật giá trị ?

Những tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế hh có ý nghĩa lý luận & thực tiễn hết sức to lớn: 1 mặt quy luật giá trị chi fối sự lựa chọn tự nhiên, đào thải các yếu kém, kích thích các nhân tố tích cực fát triển;mặt #,fân hóa xh thành kẻ jàu người ngèo,tạo ra sự bất bình đẳng trong xh.

+mặt tích cực: -thúc đẩy cải tiến kỹ thuật,hợp lý hóa sx, tăng năng suất lao động wa đó thúc đẩy lực lượng sh fát triển.

-Điều tiết sx & lưu thông hh 1 cách linh hoạt,nhanh nhạy theo yêu cầu của thị trường.

-Sàng lọc & đào thải những chủ thể sx có năng suất yếu kém.

+Mặt hạn chế:

-Do chạy theo những yêu cầu của thị trường 1 cách tự fát của nhà sx, có thể dẫn đến những mất cân đối trong sx & lưu thông gây bất lợi cho nền kinh tế.

-Gây những bất bình đẳng về mặt xh do tình trạng fân hóa jàu nghèo.

Vì vậy, chính fủ cần nhận thức sự hoạt động của quy luật giá trị là 1 tất yếu khách wan trong nền kinh tế hh. Chính fủ ko thể can thiệp trực tiếp vào quy luật mà thông wa những chính sách kinh tế để thể hiện vai trò là người điều tiết kinh tế vĩ mô nhằm khuyến khích fát triển mặt tích cực đồng thời mặc hạn chế, khắc fục những mặt tiêu cực của quy luật giá trị

quy luat gia triĐọc truyện này MIỄN PHÍ!