LIỆU OSHO CÓ BỊ NƯỚC MĨ ĐẦU ĐỘC KHÔNG?

372 0 0

LIỆU BHAGWAN SHREE RAJNEESH CÓ BỊ NƯỚC MĨ CỦA RONALD REAGAN ĐẦU ĐỘC KHÔNG?

Sue Appleton

MỤC LỤC

Chương 1. Phát biểu sơ bộ về các sự kiện ........ 1

Chương 2. Bản dạo đầu của trận quyết chiến .... 5

Chương 3. Chính phủ chiếm tài sản Bhagwan ... 19

Chương 4. Ba ngày bị mất .................................. 35

Chương 5. Bom tại cuối cuộc hành trình ............ 41

Chương 6. Những giọt chất độc (thallium) .......... 53

Chương 7. Sheela - kẻ tình nghi .......................... 67

Chương 8. Một tình tiết đáng quan tâm ............... 89

***************************************************

CHƯƠNG 1

PHÁT BIỂU SƠ BỘ VỀ CÁC SỰ KIỆN

1. Tháng mười năm 1985, vào độ tuổi năm ba, Bhagwan

Shree Rajneesh vẫn còn mạnh khoẻ, thể lực ổn định,

vẫn còn chạy và bơi được khoảng cách xa như có thời

ông đã làm được. Suốt trên hai mươi năm, từ giữa

những năm 60 cho đến tháng 11/1985, ông thường xuất

hiện trước công chúng hàng ngày để thuyết giảng, hay

trong một thời kì ba năm rưỡi khi ông trong im lặng,

thì ông lái xe. Ông chỉ vắng mặt trước công chúng khi

ông đau ốm hay bị cơn hen (số lần có thể đếm trên đầu

ngăn tay), một hay hai lần khi ông bị bất động với vấn

đề nghiêm trọng ở lưng, một lần khi ông sợ bệnh thuỷ

đậu, và một lần khi ông bị nước vào tai.

2. Vào ngày 28/10/1985, Bhagwan Shree Rajneesh bị

cảnh sát trưởng Mĩ bắt ở Charlotte, Bắc California.

Mặc dầu không có lệnh bắt đưa ra, và mặc dầu đó là

việc làm chưa hề có trước là giữ người mà không kết

tội trước, người chỉ đương đầu với lời buộc tội không

bạo lực nhỏ, chính phủ Mĩ đã thuyết phục bồi thẩm

đoàn rằng ông đã bị giữ dưới sự giám sát của chính phủ

cho tới khi ông trở về Portland để đối chất với lời buộc

tội “vi phạm luật di trú.” Công tố viên Mĩ Bob Weaver

nói với bồi thẩm đoàn rằng có “khả năng là những đệ

tử của Rajneesh có thể cố gắng đầu độc ông ta hay rằng

ông ta có thể định tự tử nếu không bị canh giữ theo

lệnh bắt của cảnh sát trưởng liên bang.”

3. Cảnh sát trưởng liên bang giao Bhagwan Shree

LIỆU OSHO CÓ BỊ NƯỚC MĨ ĐẦU ĐỘC KHÔNG?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!