co ban mach khuech dai

2.3K 3 0

1 - Mạch khuếch đại

1.1 - Khái niệm về mạch khuyếh đại .

Mạch khuyếch đại được sử dụng trong hầu hết các

thiết bị điện tử, như mạch khuyếch đại âm tần trong Cassete, Âmply,

Khuyếch đại tín hiệu video trong Ti vi mầu v.v ...

Có ba loại mạch khuyếch đại chính là :

• Khuyếch đại về điện áp : Là mạch khi ta đưa một tín hiệu có biên độ nhỏ vào, đầu ra ta sẽ thu được một tín hiệu có biên độ lớn hơn nhiều lần.

• Mạch khuyếch đại về dòng điện :

Là mạch khi ta đưa một tín hiệu có cường độ yếu vào, đầu ra ta sẽ thu

được một tín hiệu cho cường độ dòng điện mạnh hơn nhiều lần.

• Mạch khuyếch đại công xuất : Là

mạch khi ta đưa một tín hiệu có công xuất yếu vào , đầu ra ta thu được

tín hiệu có công xuất mạnh hơn nhiều lần, thực ra mạch khuyếch đại công

xuất là kết hợp cả hai mạch khuyếch đại điện áp và khuyếch đại dòng

điện làm một.

1.2 - Các chế độ hoạt động của mạch khuyếch đại.

Các chế độ hoạt động

của mạch khuyếch đại là phụ thuộc vào chế độ phân cực cho

Transistor, tuỳ theo mục đích sử dụng mà mạch khuyếch đại được phân cực

để KĐ ở chế độ A, chế độ B , chế độ AB hoặc chế độ C

a) Mạch khuyếch đại ở chế độ A.

Là các mạch khuyếch đại cần lấy ra tín hiệu hoàn toàn giốn với tín hiệu ngõ vào.

Mạch khuyếch đại chế độ A khuyếch đại

cả hai bán chu kỳ tín hiệu ngõ vào

* Để Transistor hoạt động ở chế độ A, ta phải định thiên sao cho điện áp UCE ~ 60% ÷ 70% Vcc.

* Mạch khuyếch đại ở chế độ A được sử dụng trong các mạch trung

gian như khuyếch đại cao tần, khuyếch đại trung tần, tiền khuyếch đại v

v..

b) Mach khuyếch đại ở chế độ B.

Mạch khuyếch đại chế độ B là mạch chỉ khuyếch đại một nửa chu kỳ của

tín hiệu, nếu khuyếch đại bán kỳ dương ta dùng transistor NPN, nếu

khuyếch đại bán kỳ âm ta dùng transistor PNP, mạch khuyếch đại ở chế độ

B không có định thiên.

Mạch khuyếch đại ở chế độ B chỉ khuyếch

đại một bán chu kỳ của tín hiệu ngõ vào.

* Mạch khuyếch đại chế độ B

thường được sử dụng trong các mạch khuếch đại công xuất đẩy kéo như

co ban mach khuech daiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!