15. Fotóalbum

3.3K 171 3

Miután Freddie elfáradt, mind kimentünk a medencéből. Elnyúltam az egyik napozó ágyon és lehunytam a szemem.

Éreztem, hogy Niall benyomakszik mellém és kezével átkarolta a derekamat. Szemeim kinyitottam és arcára néztem. Kék szemei még mindig csillogtak. Közelebb hajolt. Az az érzés volt bennem, mint mikor először hajolt felém. Gyomromban a pillangók ezerszer jobban csapkodtak, mint máskor.

Ő megállt egy centiméterre az arcomtól.

-Direkt kínzol?- motyogtam a szájára. Megjelentette egész fogsoros mosolyát, majd megcsókolt. Beleemelt az ölébe, de ajkaink nem váltak el. Hátradőlt én pedig a mellkasának dőltem.

Miután szétváltak ajkaink jobban elhelyezkedtem. Szembefordultam vele és a combjára ültem. Visszadőltem mellkasának. Közben a többi fiú is megjött.

-Elkérhetem?- mutatott rám Harry.

-Persze, de ha csak azért kell, hogy bedobd a vízbe, akkor azt ajánlom, hogy ne tedd. Én pórul jártam- Harry csak megrázta a fejét és nekifutásból beleugrott a vízbe.- Bemehetek én is?- nézett rám boci szemekkel Niall.

-Miért ne?! Nem vagyok az anyud- mondtam kuncogva.

-Oké anyuci- ő is nevetett. Kikászálódtam az öléből. Ő bement a többiekhez hülyülni. Nagyon nem tűnt túl érdekesnek amit csináltak, így kimentem és egy fotóalbum után kutakodtak. Gondolom nem sok képük lehet itt, hisz minek. De próba, szerencse. Az utolsó polcon végül találtam egyet. Nem volt túl nagy.

Visszamentem a medencéhez. Leültem oda ahol eddig is ültem. Elkezdtem nézegetni a képeket:

Egy kép, amin mind az öten rajta vannak és éppen a meghallgatáson vannak

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Egy kép, amin mind az öten rajta vannak és éppen a meghallgatáson vannak.

Muszáj volt mosolyognom rajta.

Muszáj volt mosolyognom rajta

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Up All Night

Up All Night

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
My brother is a superstar (One Direction) ~Befejezett~Read this story for FREE!