For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

500 cẩu hỏi trắc nghiệm Mac - Lenin

3K 4 3

CÂU HỎI

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN

Dành cho Hệ Cao đẳng

Câu 1: Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm của triết học Mác-Lênin là gì?

a.

 

Là một phạm trù triết học;

b.

 

Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác

c.

 

Là toàn bộ thế giới hiện thực;

d.

 

Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác.

Câu 2:

Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở:

a.

Tính vật chất;

            

c. Sự tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội;

b. Tính khách quan;

      

d. Tính hiện thực.

Câu 3:

Sai lầm của các quan niệm duy vật trước Mác về vật chất là gì?

a. Đồng nhất vật chất với tồn tại

b. Quy vật chất về một d

ng vật thể;

c. Đồng nhất vật chất với hiện thực;

d. Coi ý thức cũng là một dạng vật chất.

Câu 4:

Quan điểm : “vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại” là quan điểm của trường phái triết học nào ?

500 cẩu hỏi trắc nghiệm Mac - LeninĐọc truyện này MIỄN PHÍ!