For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Băng Tâm Quyết

4.2K 6 2

Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. (Lòng sạch như băng tuyết, trời sập chẳng kinh sợ)

Vạn biến do định, thần di khí tĩnh. (Mọi biến hoá từ "định" mà sinh, khí huyết an tĩnh, tâm thần thoải mái)

Trần cấu bất triêm, tục tương bất nhiễm. (Bụi nhơ chẳng dính, phong thái không tục)

Hư không nịnh mật, hỗn nhiên vô vật. (Hư không yên tĩnh, rõ ràng không vật)

Vô hữu tương sinh, nan dịch tương thành. (Có không tương sinh, cực khó đạt tới)

Phân dữ vật vong, đồng hồ hồn niết. (Càng muốn quên đi, lại càng nhớ rõ)

Thiên đích vô nhai, vạn vật tề nhất. (Trời đất khôn cùng, vạn vật như một)

Phi hoa lạc diệp, hư hoài nhược cốc. (Hoa bay lá rụng, ???)

Thiên bàn phiền ưu, tài hạ tâm đầu. (Trăm nghìn ưu phiền vưà mới rơi xuống)

Tức triển mi đầu, linh thai thanh du. (Khẽ nhướng mày, linh đài trong lắng)

Tâm vô quái ngại, ý vô sở chấp. (Lòng không chướng ngại, ý chẳng chấp gì)

Giải tâm thích thần, mạc nhiên vô hồn. (Thả lỏng tâm thần, như kẻ vô hồn)

Thủy lưu tâm bất kinh, vân tại ý câu trì. (Nước chảy lòng không hãi, mây do ý mà chậm chạp )

Nhất tâm bất chuế vật , cổ kim tự tiêu diêu. (Lòng đồng Tâm nhất không vướng bận, bao đời xưa nay đều phiêu diêu tự tại)

Băng Tâm QuyếtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!