Chi phí sử dụng vốn

5.1K 0 2

Chi phí sử dụng vốn hay cái giá phải trả của quyền sử dụng vốn kd về bản chất là cp cơ hội của việc sử dụng vốn. Nó đc đo bằng số lợi nhuận kỳ vọng đạt đc trên nguồn vốn huy động để ko làm giảm bớt LN giành cho CSH & đc hình thành theo đúng qhệ cung cầu trên thị trường

Chi phí sử dụng vốn có thể tính theo số tuyệt đổi hoặc số tương đối

Câc nhân tố a/h đến chi phí sử dụng vốn:

- Theo nguồn hthành:

+ Nợ phải trả: ko thuộc quyền sở hữu của DN, DN chỉ có quyền sử dụng mà ko có quyền định đoạt chiếm hữu

+ Vốn CSH

- Bản chất của chi phí sử dụng vốn là cp cơ hội của quyền sử dụng vốn là sự đánh đổi giữa mục danh lợi đòi hỏi, rủi ro & DN huy động mà nhà cung cấp gặp phải

* Chi phí sử dụng vốn cận biên của 1 DN sẽ thay đổi khi quy mô & kết cấu nguồn tài trợ của DN thay đổi. Bản chất của chi phí sử dụng vốn cận biên là cp sử dụng vốn tương ứng với 1 quy mô huy động nguồn tài trợ nhất định của DN. Cp sử dụng của mỗi đồng vốn mới DN huy động thêm vào đầu tư hoặc KD mà kể từ đó cp sử dụng vốn bình quân của DN tăng lên gọi là Chi phí sử dụng vốn cận biên

Điểm gãy là điểm tại đó chi phí sử dụng vốn bình quân tăng lên đc gọi là điểm gãy của chi phí cận biên

Chi phí sử dụng vốnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!