Tôn giáo trên thế giới hiện nay

7.4K 0 0

Tôn giáo trên thế giới hiện nay

Niềm tin và thực tiễn tôn giáo vô cùng đa dạng và có rất nhiều tôn giáo trên thế giới ngày nay, có tôn giáo chỉ hạn chế trong một vùng địa lý không lớn nhưng có những tôn giáo có thể gọi là tôn giáo thế giới với nhiều triệu tín đồ ở khắp nơi trên thế giới. Nói chung có khoảng 87 phần trăm dân số thế giới đang gắn bó với một tôn giáo nào đó; chỉ có khoảng 13 phần trăm là không tôn giáo.[9]

Các tôn giáo trên thế giớiTôn giáo Số lượng tín đồ Vùng lãnh thổ chủ yếu

Kitô giáo 2,1 tỷ Khắp thế giới, trừ Tây Phi, Bắc Phi, bán đảo Ả Rập và một phần của Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á.

Hồi giáo 1,5 tỷ Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á, Nam Á, Tây Phi, Đông Phi, Tiểu Lục địa Ấn Độ, quần đảo Mã Lai, một phần lãnh thổ Nga, Trung Quốc.

Ấn Độ giáo 900 triệu Tiểu Lục địa Ấn Độ, Fiji, Guyana, Mauritus.

Phật giáo 376 triệu Tiểu Lục địa Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Á, Đông Dương

Khổng giáo 150 triệu Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam

Do Thái giáo 14 triệu Israel, Mỹ, châu Âu

Tôn giáo dân gian Trung Quốc 394 triệu Trung Quốc

Tôn giáo của các bộ tộc 300 triệu Châu Á, Ấn Độ

Tôn giáo truyền thống Châu Phi 100 triệu Châu Phi, Châu Mỹ

Tích-khắc giáo (Sikhism) 23 triệu Ấn Độ, Pakistan, Canada, Mỹ, Anh

Bahá'í giáo 7 triệu Tín đồ phân bố rải rác nhiều nơi trên thế giới

Kì-na giáo (Jainism) 4,2 triệu Ấn Độ, Pakistan, Canada, Mỹ, Anh

Shintō 4 triệu Nhật Bản

Cao Đài 2 triệu Việt Nam

Lão giáo 400 triệu Trung Quốc, cộng đồng người Hoa hải ngoại

(Nguồn số liệu theo Adherents.com [1], riêng số lượng tín đồ Khổng giáo theo Macionis.)

Tôn giáo trên thế giới hiện nayĐọc truyện này MIỄN PHÍ!