CHAPTER 6

208K 6.1K 333

CHAPTER 6

HINDI alam ni Jan Irish kung inaalila ba siya ni Tegan Galvante o hindi. Kaninang umaga, tinulungan siya nitong magluto. Kaninang pananghalian naman, tinulungan siya nitong maghugas sa dahilang gusto nitong mabasa ang kamay. At ngayong gabi naman ay tinutulungan siya nitong magligpit ng pinagkainan nila.

Tegan is confusing the hell out of her.
Kaya naman naglakas loob na siya at nagtanong. "May pina-plano ka ba?"

Napatigil ito sa paglilinis ng mesa at tumingin sa kaniya. "What?"

"Are you planning something?" Binitawan na niya ang pinggan na hinuhugasan saka nakapameywang na humarap dito. "Ano ba talaga ang trip mo sa buhay?"

"Ha?"

"Bakit mo ba ako tinutulungan?"

Kumunot ang nuo nito. "Masama ba?"

Tinaasa niya ito ng kilay. "Sir Tegan, nakakita ka na ba ng katulong na tinutulungan ng amo niyang maglinis? Wala di'ba?"

"Oh." Mukhang naiintindihan palang nito ang himutok niya.

Inirapan niya ito. "Doon ka nga sa kuwarto mo at manuod ng TV. Sinisira mo ang concentration ko."

Nawalan ng emosyon ang mukha nito. "I know that my face bothers you and I--"

"Oh, just shut up." Pinandilatan niya ito. "Hindi ang pangit mong mukha ang nakakasira sa concentration ko. It's your presence! Kapag malapit ka, kinakabahan ako at hindi ko alam kung bakit. So please, Tegan, leave me alone."

Napatanga sa kaniya si Tegan at parang hindi makapaniwalang tumingin sa kaniya. "Say, what?"

Inirapan niya ito saka bumalik sa panghuhugas ng pinggan. She already said too much. Ayaw niyang malaman nito na may nararamdaman siya para rito. Hindi naman ito maniniwala.

"Jan Irish."

"Leave me alone."

"Jan Irish—"

"Umalis ka na. Hayaan mo na ako."

"No, it's not that, its—"

Galit siyang humarap dito. "Puwede ba, Tegan, tigilan mo ako!"

Kinagat nito ang pang-ibabang labi na parang nagpipigil magsalita. And he looks so damn sexy doing it. Damn his burned scars.

"Kasi," may tinuro ito sa paa niya. "May daga."

Nanlaki ang mga mata niya. Dahan-dahang bumaba ang tingin niya sa kaniyang paa at naroon nga ang daga, katabi ng paa niya. Kasabay ng panlalamig ng buo niyang katawan sa nakita ay ang malakas niyang tili.

"Ahhhhhhh!" She squealed and then ran towards Tegan.

Wala na siya sa tamang pag-iisip. She's scared of rats! Yumakap siya ng mahigpit kay Tegan ng makalapit siya rito. Kaagad naman siya nitong pinangko habang mahigpit siyang nangungunyapit sa leeg nito at ang mukha niya ay nakabaon sa leeg nito.

Oh God! I hate rats! I hate rats! Oh God! Oh God!

Bahagyang nawala ang takot niya ng maamoy ang mabango nitong leeg. Parang switch on ng ilaw na naging aware siya sa posisyon nilang dalawa at kung gaano kalapit ang mga katawan nila.

Her breathing becomes uneven.

And it looks like Tegan already realizes their position because she felt him stilled.

Slowly, Jan Irish pulled away from his neck and was surprise when she saw Tegan staring at her.

She gulped. "P-puwede mo na akong ibaba."

TDBS2: Darkest Touch - COMPLETEDBasahin ang storyang ito ng LIBRE!