09

4.7K 425 135
                         

Kesha: coleen, parang ayoko ng gawin ang pinapagawa mo sakin.

Kesha: fck, ang hirap magpanggap.

Yuan is typing....

Yuan: huh?

Kesha: OMGGGG SORRY SORRY SORRY MIANNNNNN

Kesha: ws lang huehue miaaaaaan

Kesha Jung logged out

----------

Happy 1k reads! \sabog confetti;

fake army || jiminTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon