part 2

26 1 0
                         

Ang sunod naman po si Y na minahal ko ng SOBRA SOBRA na katulad ng marami ng laman yung puso mo

Ang sunod naman po si Y na minahal ko ng SOBRA SOBRA na katulad ng marami ng laman yung puso mo

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


- simon

Ang Hindi Masabi Na Mahal Mo SiyaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon